Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

50-lecie istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Chrząstawie

 

30 czerwca 2012 roku odbyły się obchody 50-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Chrząstawie Wielkiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w tutejszym Kościele Parafialnym. Oficjalne obchody rozpoczęły się w świetlicy wiejskiej, gdzie przemaszerowali zaproszeni goście i okoliczni mieszkańcy przy śpiewie zespołu ludowego „Leszczynki” pod kierownictwem Pani Urszuli Maleszki z Dobroszyc.
Gratulacje i życzenia na ręce Przewodniczącej KGW Stanisławy Mackiewicz składali Włodzimierz Chlebosz - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Ryszard Czerwiński - Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Stefan Dębski - Wójt Gminy Czernica, Jarosław Jagielski - Przewodniczący Rady Gminy Czernica i przedstawiciele lokalnych Stowarzyszeń.

Z historii KGW
Chrząstawy są dwie, Mała i Wielka, przedzielone rzeką Graniczną, ale Koło Gospodyń Wiejskich jest jedno. Skupia ono panie nie tylko z tych miejscowości, ale też z okolicznych wsi - Dobrzykowic i Nadolic Wielkich. Są to panie wywodzące swe korzenie z Chrząstawy Wielkiej. Obecnie w Kole działa 21 kobiet, w przedziale wiekowym od 9 do 70 lat. KGW powstało w 1962 roku, najpierw w Chrząstawie Małej z inicjatywy kilku pań m.in.: Janiny Młodzik, Marii Janic, Heleny Czchowskiej, Reginy Kosatki, Stanisławy Kowalskiej. W niedługim czasie również Chrząstawa Wielka utworzyła swoją organizację. W tej drugiej miejscowości inicjatorkami były Zofia Bodnar, Kazimiera Zielonka, Janina Chmiel, Salomea Mielczarska, Łucja Gocoł, Anna Bruchowska. Rywalizacja obu Kół była zdrowa i bardzo owocna. Nie było chyba rodziny w Chrząstawach, która nie byłaby związana rodzinnymi koneksjami czy przyjacielskimi stosunkami z innymi. Tak było przez wiele lat. Obydwa Koła działały z większymi i mniejszymi sukcesami, biorąc udział w Dożynkach, organizując wszelkiego rodzaju kursy, zabawy, spotkania, jednym słowem - próbując zaradzić trudnościom życia codziennego na wsi. Od samego początku bardzo dobrze układała się współpraca KGW z Biblioteką Publiczną w Chrząstawie. Przy bibliotece działało kółko teatralne wywodzące się z członkiń KGW. W późniejszym czasie obydwa Koła zawiesiły swoją działalność. Po dłuższej przerwie reaktywowała Koło Gospodyń Wiejskich dla obu wsi Irena Wróbel. Było to w 2005 roku i tak jest do dziś.

Ewa Wróbel DODR we Wrocławiu

 

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 12.06.2015