Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Zagrody edukacyjne na targach turystycznych

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Dolnośląskie zagrody edukacyjne i gospodarstwa agroturystyczne zaprezentowały swoją ofertę na targach w Jeleniej Górze i Opolu 9 i 10 maja na XVI Międzynarodowych Targach Turystycznych Tourtec 2014 w Jeleniej Górze, a od 16 do 18 maja, na XIV Międzynarodowych Targach Turystyki W Stronę Słońca w Opolu.

Udział w tych wydarzeniach miał na celu m.in. promocję i reklamę zagród edukacyjnych z naszego regionu oraz promocję wsi dolnośląskiej jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku. W Jeleniej Górze i Opolu, poza gospodarstwami edukacyjnymi i agroturystycznymi prezentowały się m.in. miasta, gminy, powiaty, biura podróży, czy organizacje i przedsiębiorstwa z Polski i zza granicy.

Podczas targów można było oglądać wyroby rękodzielnicze, poznawać zwyczaje polskiej wsi, a także próbować regionalnych produktów i potraw. Targom towarzyszyły pokazy artystyczne i występy zespołów ludowych.

Wyjazd został zorganizowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Katarzyna Sikora DODR we Wrocławiu

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i budżetu państwa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 28.05.2014