Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Konferencja "Wymogi prawne w produkcji i obrocie żywnością tradycyjną i regionalną"

 

Rolnicy i przedsiębiorcy produkujący żywność regionalną i tradycyjną, członkowie stowarzyszeń LGD, samorządowcy, doradcy rolni oraz grupa młodzieży z Powiatowego Zespołu Szkół w Krzyżowicach z klas o profilu rolniczym, wzięli udział w konferencji na temat wymogów prawnych w produkcji i obrocie żywnością tradycyjną i regionalną. 
Wśród 130 uczestników konferencji odbywającej się w czwartek 23 lutego w DODR we Wrocławiu byli także przedstawiciele instytucji mających wpływ na jakość żywności wprowadzanej do obrotu towarowego na terenie województwa dolnośląskiego oraz na wdrażanie programów wsparcia udzielanego w ramach mechanizmów krajowych i Wspólnej Polityki Rolnej. 

Prelegentami byli przedstawiciele z tych instytucji: Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu Bogusław Stec i Danuta Kubiak z Wydziału Kontroli Wojewódzkiego IJHARS, Kierownik Działu Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu Jadwiga Michalczyk, Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Zofia Batorczak, Bogna Soszyńska z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu, Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Paweł Czyszczoń i Witalis Patrzałek z Działu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWD, a także Dyrektor OT Agencji Rynku Rolnego Jacek Sołtys i Teresa Pernal z Sekcji Informacji i Promocji ARR, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kazimierz Huk i Kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich ARiMR Marcin Dynia.
Celem konferencji było wzbogacenie wiedzy jej uczestników w zakresie stosowania przepisów higienicznych w świetle obowiązującego prawa, umożliwiających wprowadzanie do obrotu żywności tradycyjnej i regionalnej jako działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Program konferencji umożliwił także wymianę poglądów i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za wsparcie rozwoju produktów żywności tradycyjnej a jej producentami.

Ryszard Targosz DODR we Wrocławiu
 

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 28.05.2014