Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

I Dolnośląskie Spotkania Klubów 4H

 


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

I Dolnośląskie Spotkania Klubów 4H
warsztaty dydaktyczne dla liderów działających w klubach 4H,
w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zaprasza do udziału w I Dolnośląskich Spotkaniach Klubów 4H, które odbędą się w sobotę 28 kwietnia 2012 roku. W ramach spotkania zostaną zorganizowane warsztaty szkoleniowe, których celem będzie przygotowanie liderów do roli kreatorów pozaszkolnych zajęć dla dzieci. Korzystając z uzyskanej wiedzy i otrzymanych materiałów dydaktycznych, uczestnicy będą mogli urozmaicić zajęcia z dziećmi i młodzieżą zrzeszoną w klubach edukacyjnych 4H. Spotkanie będzie także okazją do wymiany doświadczeń w zakresie zadań realizowanych przez poszczególne kluby oraz dyskusji na temat rozszerzenia działalności klubów.

Miejsce spotkania:
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w budynku Noclegi Zwycięska, ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław

Szczegółowych informacji udziela pracownik Działu Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki DODR we Wrocławiu:
Urszula Bartoszewicz
Kontakt e-mailurszula.bartoszewicz
Telefontel. 71 339 80 21 wew. 151

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 i budżetu państwa. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zmodyfikowano: 28.05.2014