Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

DODR we Wrocławiu zaprasza do konkursu "Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne"

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

XVII edycja wojewódzkiego konkursu "Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 2011"

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu serdecznie zaprasza do udziału w XVII edycji wojewódzkiego konkursu "Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 2011". Konkurs jest organizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011 dla województwa dolnośląskiego.

Konkurs ma na celu wskazywanie agroturystyki jako komplementarnej działalności w gospodarstwie rolnym przynoszącej dodatkowy dochód, promocję i reklamę gospodarstw agroturystycznych, podnoszenie standardu świadczonych usług w zakresie turystyki wiejskiej oraz promocję wsi dolnośląskiej jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku. 
W konkursie mogą uczestniczyć osoby świadczące usługi agroturystyczne na terenie województwa dolnośląskiego. „Karta zgłoszenia do konkursu” oraz „Regulamin konkursu” dostępne są na stronach internetowych www.dodr.pl i www.umwd.pl oraz w siedzibie DODR we Wrocławiu.
Prawidłowo wypełnione karty wraz z dokumentacją zdjęciową z gospodarstwa (co najmniej pięć zdjęć) należy dostarczyć do najbliższego Powiatowego Zespołu Doradców DODR w terminie od 1.06 do 31.07.2011r.

Nadzór merytoryczny nad przebiegiem konkursu sprawuje Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki DODR. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela specjalista ds. rozwoju agroturystyki Agnieszka Kowalczuk – Misek, agnieszka.kowalczuk@dodr.pl, tel. 71/339-80-21 wew. 152.Pobierz plikKarta zgłoszenia do konkursu

Pobierz plikRegulamin konkursu

Zmodyfikowano: 04.07.2013