Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

„Agroturystyka jako dodatkowe źródło dochodu dla wiejskich gospodarstw domowych”

 

W dniach 20-22 października 2010r. we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 12 
odbyło się szkolenie agroturystyczne zorganizowane przez Dział Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki pt. „Agroturystyka jako dodatkowe źródło dochodu dla wiejskich gospodarstw domowych”. 
W szkoleniu wzięło udział 12 osób zainteresowanych prowadzeniem usług agroturystycznych i usług w ramach turystyki wiejskiej.
Program szkolenia objął zagadnienia dydaktyczne oraz wyjazd studyjny do funkcjonujących gospodarstw agroturystycznych na terenie powiatu wałbrzyskiego. Zajęcia prowadzone były przez specjalistki branżowe Działu PWGDiA.

Program szkolenia obejmował szeroki zakres tematyczny, m.in.: przygotowanie i rodzaje kwater, atrakcje turystyczne, przepisy higieniczno – sanitarne w prowadzeniu działalności agroturystycznej, żywienie turystów i znaczenie produktów tradycyjnych, przepisy prawno – podatkowe w prowadzeniu działalności agroturystycznej, źródła finansowania i zasady kredytowania przedsięwzięć gospodarczych, w tym agroturystyki i turystyki wiejskiej czy estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie zagrody agroturystycznej.

Wyjazd studyjny obejmował prezentację funkcjonujących gospodarstw agroturystycznych w Michałkowej, Glinnie, Olszyńcu i Zagórzu Śląskim oraz pokaz sprzedaży produktu agroturystycznego.
Na zakończenie szkolenia został przeprowadzony test sprawdzający nabytą wiedzę z zakresu prowadzenia działalności turystycznej i każda osoba otrzymała zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 05.07.2013