Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Relacje

Europejski Zielony Ład – Nowe wyzwania w polskim rolnictwie – produkcja zwierzęca
Zmodyfikowano: 14.03.2022

Konferencja „Europejski Zielony Ład – Nowe wyzwania w polskim rolnictwie – produkcja zwierzęca” to wydarzenie poświęcone tematyce chowu bydła mięsnego. Spotkanie hodowców, które odbyło się 9 marca, zorganizował Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Rady Powiatowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Wałbrzychu i Świdnicy.

Podczas konferencji prof. dr Marcin Gołębiewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie szczegółowo omówił ekstensywny chów bydła mięsnego z uwzględnieniem pasz objętościowych. Zwrócił także uwagę na możliwość zastosowania ubocznych produktów przemysłu spożywczego jako paszy. Pokazał uczestnikom konferencji różne metody chowu, uwzględniające możliwości różnych gospodarstw i zapotrzebowanie rynku.

Druga część konferencji została poświęcona ekonomice produkcji wołowiny i różnym modelom produkcji. Dr Marek Balcerak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie mówił o sytuacji na rynku wołowiny w Polsce i na świecie. Przedstawił też kalkulacje wybranych systemów utrzymania bydła mięsnego. Systemy te uwzględniały dostosowanie skali produkcji do wielkości gospodarstw oraz korzyści wynikające ze współpracy rolników.

Prowadzący podkreślał konieczność prowadzenia ewidencji przychodów i wydatków oraz analizy kosztów prowadzonej działalności. W szkoleniu wzięło udział 69 osób. Oprócz rolników w spotkaniu uczestniczyli również uczniowie szkół rolniczych z Bożkowa i Mokrzeszowa.

W czasie dyskusji rolnicy przedstawiali swoje doświadczenia dotyczące chowu bydła mięsnego.

Zbigniew Dąbrowski DODR, Broker innowacji SIR

 

Galeria zdjęć