Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Relacje

SEMINARIUM - Rolnictwo zaangażowane społecznie jako innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Zmodyfikowano: 28.05.2019


Rolnictwo społeczne jako alternatywne źródło dochodu, gospodarstwa opiekuńcze i zagrody edukacyjne to tematy poruszane podczas seminarium „Rolnictwo zaangażowane społecznie jako innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Wydarzenie to część  zorganizowanych 18 maja XXXIX Dni Otwartych Doradztwa Rolniczego w Świdnicy.

W seminarium wzięło udział ponad 60 osób – rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, pracownicy DODR we Wrocławiu oraz osoby zainteresowane podejmowaniem i rozwojem usług społecznych, współpracą w tym zakresie oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich.

Tematyka wykładów dotyczyła idei rozwoju rolnictwa społecznego jako alternatywnego, innowacyjnego źródła dochodu, koncepcji gospodarstw opiekuńczych oraz Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Wykłady poprowadziły specjalistki w dziedzinie zagadnień związanych z rolnictwem społecznym, gospodarstw opiekuńczych oraz edukacyjnych,  z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie ‒ Józefina Król oraz Elżbieta Kmita-Dziasek.

Koncepcja gospodarstw opiekuńczych oraz Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych została opracowana i jest wdrażana przez pracowników CDR O/Kraków, którzy podejmują działania na rzecz upowszechniania idei rolnictwa społecznego.

Podczas seminarium zaprezentowały się także, jako dobre przykłady zagród edukacyjnych dwa dolnośląskie gospodarstwa należące do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych – Zagroda Edukacyjna Pasternak z Lutomierza oraz Zagroda Edukacyjna Galeria pod Aniołem z Dobkowa. Podczas wystąpień właścicielki tych gospodarstw – Malwina Pasternak oraz Bogusława i Agata Rudnickie przedstawiły swoją ofertę oraz zachęcały uczestników seminarium do tej formy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018–2019. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

Katarzyna Sikora DODR

 

Do pobrania prezentecje:

 

 

Galeria zdjęć