Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Relacja i wyniki z I Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2018
Zmodyfikowano: 30.08.2018

W dniach 9-10 czerwca 2018 r. odbyła się w Sielinku k/Opalenicy I Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. We współpracy z głównym organizatorem wydarzenia: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego z województw łódzkiego, lubuskiego oraz śląskiego w realizacji ww. przedsię-wzięcia uczestniczył Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Wspólnymi siłami udało się zorganizować imprezę o ponadregionalnym zasięgu i zachęcić do udziału w I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych 95 wystawców. Na ringu głównym oraz na parkurze podczas wystawy hodowcy zaprezentowali swoje osiągnięcia i rezultaty konse-kwentnie prowadzonej pracy hodowlanej, efekty jej wieloletniej kontynuacji. Komisje Sędziowskie (reprezentanci Branżowych Związków Hodowlanych poszczególnych gatunków) doceniły wysiłek i zaangażowanie wystawców, szczególnie tych, których zwierzęta zostały wyróżnienie, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, tytułami: czempiona, wiceczempiona i superczempiona I Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Dodatkowo Komisje przyznały hodowcom i wystawcom z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, śląskiego oraz wielkopolskiego nagrody specjalne (pieniężne) za najpiękniejsze i najwyżej „wypunktowane” za pokrój, pielęgnację oraz wyniki wartości użytkowej – zwierzęta. Nagrody w konkursie zostały przyznane w ramach realizowanej operacji KSOW,  zat. „Promocja materiału hodowlanego o wysokim potencjale genetycznym siedmiu gatunków zwierząt z województw Zachodniej i Południowej Polski na I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku”. 

W przeprowadzonym konkursie nagrody otrzymali następujący hodowcy i wystawcy przedstawiciele naszego województwa:

  1. Pan Bernard Landuyt z Kawic w kategorii bydło mięsne: za jałowicę powyżej 18 miesięcy rasy Belgian Blue,
  2. Pani Magdalena Lichość z Zagrodna w kategorii konie: za klacz  o nazwie Natty Girl w grupie kucy i koni małych,
  3. Pani Maria Gajowniczek z Krośnic w kategorii drób: za stadko rodzicielskie gęsi małych kołudzkich,

             którym pamiątkowe statuetki wraz z indywidualnymi gratulacjami za wyróżnienia przekazał Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Naszym reprezentantom oraz pozostałym uczestnikom gratulujemy uzyskanych w pracy hodowlanej wyników oraz dziękujemy za dotychczasową współpracę i uczestnictwo w wystawie. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.

Realizowana w Sielinku operacja o ponadregionalnym zasięgu wzbudziła ogromne zainteresowanie, przede wszystkim wśród rolników i specjalistów z branży.  Potwierdziła ją liczba osób zwiedzających ekspozycję oraz uczestniczących w pokazie zwierząt (ok. 15 tys.)

Szczegółową informację o wystawie oraz nt. wyników konkursu można uzyskać na stronie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym pod adresem „link ”reportażem.

http://www.wodr.poznan.pl/wydarzenia/relacje-z-wydarzen/item/8447-i-regionalna-wystawa-zwierzat-hodowlanych