Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Rolnik z energią - Targi Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej InEnerg 2017
Zmodyfikowano: 14.04.2017

 

We wtorek i środę, 11-12 kwietnia Stadion we Wrocławiu gościł przedstawicieli świata nauki, biznesu i rolnictwa, zainteresowanych tematyką Odnawialnych Źródeł Energii, a szczególnie wykorzystaniem nowoczesnych technologii w energetyce. Zorganizowane przez firmę Reeco Targi Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej InEnerg 2017 były okazją do nawiązania kontaktów, a także do zapoznania się z innowacjami w sektorze energetycznym.

Program pierwszego dnia obejmował zorganizowane przez Stowarzyszenie Dolnośląski Klaster Energii VIII Dolnośląskie Forum Energii Odnawialnej, seminarium Przyszłość Kogeneracji w Polsce oraz warsztaty „Fotowoltaika ‒ jak właściwie inwestować jak właściwie instalować”'. Partnerem wydarzenia był Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, który objął patronatem III Dzień rolnictwa.

Podczas konferencji „Rolnik z energią. OZE przyszłością polskiego rolnictwa” przedstawiono możliwości jakie daje rolnikom stosowanie energii odnawialnej. Poruszano takie tematy, jak dofinansowanie dla odnawialnych źródeł energii w perspektywie 2014-2020 oraz możliwości realizacja i zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznych, mikroinstalacje dla rolników, wykorzystanie biomasy sadowniczej do produkcji energii, brykiety ze słomy, czyli „Złoty Węgiel” dla terenów wiejskich.

Moderowane przez Ryszarda Targosza, specjalistę DODR ds. OZE spotkanie było okazją do dyskusji, wymiany poglądów, uwag i uzyskania porad ekspertów. Na stoisku informacyjnym DODR promowane były wydawnictwa Ośrodka, Regionalnego Centrum Ekoenergetyki działającego przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w Warszawie.

Wspieranie inwestycji w energię odnawialną jest jednym z priorytetów działań pozytywnie wpływających na środowisko i zmiany klimatu. Innowacyjne rolnictwo to również Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR, o której celach i działaniach mogli usłyszeć uczestnicy konferencji oraz odwiedzający podczas targów stoisko DODR.

Izabela Michniewicz
Ryszard Targosz
DODR