Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Seminarium - Perspektywy rozwoju chowu ekologicznego małych przeżuwaczy
Zmodyfikowano: 09.12.2014

W piątek 5 grudnia w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyło się seminarium Perspektywy rozwoju chowu ekologicznego małych przeżuwaczy.

Wzięli w nim udział rolnicy i hodowcy z Dolnego Śląska oraz osoby zainteresowane chowem i hodowlą małych przeżuwaczy.

Uczestnicy seminarium wysłuchali wykładów na temat stanu chowu i hodowli kóz i owiec w Polsce i na Dolnym Śląsku, najnowszych możliwości wyposażenia budynków inwentarskich oraz możliwości rozpoczęcia hodowli alpak. Poruszony został także temat ochrony Obszarów Natura 2000 poprzez użytkowanie łąk i pastwisk.

Seminarium zakończyła dyskusja. Jej uczestnicy wymieniali się uwagami i doświadczeniami dotyczącymi chowu i hodowli.

Dominika Jankowska DODR we Wrocławiu

Galeria zdjęć