Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Publikacje

Oferta zagród edukacyjnych
Zmodyfikowano: 14.06.2021
Zagroda edukacyjna jest przedsięwzięciem prowadzonym przez mieszkańca wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne:
edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.

Obiekt będący zagrodą edukacyjną ma obowiązek posiadać zwierzęta gospodarskie lub uprawy rolnicze. Są one prezentowane podczas wizyt grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi lub osób podróżujących indywidualnie.