Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

„Wiejska Szkoła Florystyki” - relacja - bezpłatne warsztaty szkoleniowe - mieszkańcy z gminy: CHOJNÓW (przeniesione do archiwum 21-09-2011r)

Wiejska szkoła florystyki
 WND- POKL. 07.03.00-02-373/08-00

W dniach 08-12.03.2010 r. w Piotrowicach, w Ośrodku Szkolenia Kadr Urzędu Gminy Chojnów, odbyły się warsztaty florystyczne zorganizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W warsztatach uczestniczyło 20 pań współpracujących z Kołem Gospodyń Wiejskich, zamieszkałych na terenie gminy Chojnów. 
Warsztaty podzielono na trzy bloki.
I. Zajęcia dotyczące znaczenia koloru i kształtu we wszelkiego rodzaju kompozycjach, oraz zagospodarowanie artystyczne przestrzeni.
II. Część teoretyczna obejmująca podstawowe wiadomości z zakresu botaniki roślin ozdobnych.
III. Praktyczne tworzenie kompozycji kwiatowych.
Panie wykonywały różnorakie kompozycje zgodnie ze wskazówkami trenerów. Szczególne uznanie u uczestniczek zajęć wzbudziła pomysłowość i artystyczne podejście trenerów do wykonywanych projektów, oraz olbrzymia łatwość nawiązania z nimi porozumienia. Organizator warsztatów Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zapewnił uczestniczkom materiały niezbędne do uczestnictwa.
Akcentem podsumowującym warsztaty było wręczenie ich uczestnikom certyfikatów potwierdzających udział. Uczestniczki warsztatów bardzo wysoko oceniły pomysł organizacji tego typu warsztatów, oraz przygotowanie merytoryczne i metodyczne trenerów.

> Raport z ewaluacji Projektu (PDF - 641 kB)

Opracowała Koordynator Projektu 
Beata Gąsiewska

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 10.07.2013