Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

„Wiejska Szkoła Florystyki” - CHOJNÓW (przeniesione do archiwum 31-05-2010 r)

   

 

„Wiejska Szkoła Florystyki”
projekt realizowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że DODR we Wrocławiu, rozpoczyna realizację projektu pt. „Wiejska Szkoła Florystyk”i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Projekt realizowany będzie w okresie luty – kwiecień 2010 roku na terenie gminy Chojnów, powiat legnicki. W ramach projektu zorganizowane będą czterdziestogodzinne warsztaty florystyczne.

 

 

uczestnicy zapoznają się z tematami:
 8.03.2010 – Zasady dobierania barw i układania kompozycji (8 godzin)
 9.03.2010 – Botanika roślin ozdobnych (8 godzin)
10.03.2010 – Rośliny doniczkowe we florystyce (4 godziny);
   Materiałoznawstwo (2 godziny);
   Suche kompozycje roślinne (2 godziny)
11.03.2010 – Florystyka okolicznościowa (8 godzin)
12.03.2010 – Stroiki świąteczne, dekoracje pomieszczeń (8 godzin)

 

Cel ogólny projektu
Celem ogólnym jest wspieranie osób działających w Kole Gospodyń Wiejskich w gminie Chojnów jako grupy społecznej pracującej na rzecz zwiększenia uczestnictwa mieszkańców wsi w życiu społecznym.

Osoby objęte wsparciem
Programem objęte zostaną osoby powyżej 50-tego roku życia z terenu gminy Chojnów, powiat legnicki, współpracujące z Kołem Gospodyń Wiejskich i aktywnie działające na rzecz promocji gminy i regionu.
Program zakłada utworzenie 20 osobowej grupy uczestniczącej w warsztatach szkoleniowych. Docelowa grupa beneficjentów utworzona zostanie na podstawie złożonych oświadczeń o chęci uczestnictwa w warsztatach i po uzyskaniu akceptacji KGW w Chojnowie – współpracującego w ramach projektu.

Miejsce realizacji projektu:
Warsztaty szkoleniowe przeprowadzone zostaną w Ośrodku Szkolenia Kadr Urzędu Gminy Chojnów w Piotrowicach (adres: 59-225 Chojnów; Piotrowice 16)

Termin realizacji warsztatów:
8-12 marca 2010r. godz. 10:30,

Organizatorzy zapewniają materiały i pomoce konieczne do uczestnictwa w warsztatach. Warsztaty powadzone będą przez specjalistów z poszczególnych dziedzin (florystyka, botanika, plastyka). Po zakończeniu projektu każdy uczestnik, otrzyma materiały szkoleniowe w formie broszury oraz certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o dostarczenie do dnia 5.03.2010 wypełnionej deklaracji uczestnictwa do pani Bernadety Trokielewicz (Adres: Powiatowy Zespół Doradców 59-225 Chojnów, ul. Reja 8)

Szczegółowych informacji udzialają:

 • Beata Gąsiewska
  Powiatowy zespół Doradców w Jeleniej Górze (Koordynator Projektu)
  tel. 75 755-30-81; 75 755-30-82
  Kontakt e-mailFormularz kontaktowy
   
 • Bernadeta Trokielewicz
  Powiatowy zespół Doradców w Chojnowie (Ewaluator Projektu)
  tel. 768181941; 768188400
  Kontakt e-mailFormularz kontaktowy
   

 

Informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdują się na stronach:
www.efs.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.dolnyslask.pl

Pobierz plikPobierz formularz zgłoszenia (DOC 257 kB)

Zmodyfikowano: 10.07.2013