Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz wynajem sprzętu do tłumaczeń symultanicznych

 
 

Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz wynajem sprzętu do tłumaczeń symultanicznych

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8 we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz wynajem sprzętu do tłumaczeń symultanicznych. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.

Zakres zamówienia:

1. Szczegółowe wymagania dotyczące tłumaczeń pisemnych:

 

 • przewiduje się do max. 50 stron tłumaczeń pisemnych zwykłych z języka polskiego na język niemiecki i odwrotnie
 • podstawową jednostką obliczeniową dla tłumaczeń pisemnych zwykłych jest strona obliczeniowa licząca 1800 znaków ze spacjami w przetłumaczonym tekście.

2.Szczegółowe wymagania dotyczące tłumaczeń ustnych:

 • przewiduje się do max. 70 godzin tłumaczeń ustnych konsekutywnych z języka polskiego na język niemiecki i odwrotnie podczas 3 wyjazdów studyjnych dwudniowych oraz do max. 40 godzin tłumaczeń symultanicznych podczas 2 konferencji dwudniowych
 • podstawową jednostką obliczeń dla tłumaczeń ustnych konsekutywnych i symultanicznych jest godzina zegarowa pracy tłumacza
 • wynajem sprzętu do tłumaczeń symultanicznych podczas 2 konferencji dwudniowych tj. wynajem kabiny, max. 60 słuchawek, nagłośnienie i 2 mikrofony
 • tłumaczenia będą realizowane na terenie Województwa Dolnośląskiego i Saksonii. Koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia leżą po stronie Wykonawcy;

3. Zakres tematyczny tłumaczeń obejmuje:

 • terminologię specjalistyczną z zakresu: ochrony środowiska, energii odnawialnych, źródeł energii, rolnictwa, infrastruktury, bioróżnorodności, ochrony wód i gleby, klimatu, ekologicznej produkcji zwierzęcej, przetwórstwa, ekologii
 • terminologię związaną z funduszami i problematyką Unii Europejskiej
 • Wymagania dot. tłumacza:
 • preferowane wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne
 • posiada tytuł magistra filologii germańskiej lub kwalifikacje językowe poświadczone dokumentem stwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie C2 - zgodnie ze skalą biegłości językowej wg Rady Europy
 • w ciągu ostatnich 2-ch lat zrealizował przynajmniej jeden projekt związany z terminologią specjalistyczną z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska (np. energii odnawialnych, źródeł energii, rolnictwa, infrastruktury, bioróżnorodności, ochrony wód i gleby, klimatu, ekologicznej produkcji zwierzęcej, przetwórstwa, ekologii)

Podane w powyższej treści oraz tabeli ilości tłumaczeń należy uznać za orientacyjne.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnego zakresu ilościowego umowy. Sytuacja ta nie może być podstawą do roszczenia Wykonawcy o zakup nie zrealizowanej części umowy, ani do dochodzenia jakichkolwiek innych roszczeń z tego tytułu.

Informujemy, że przedłożona przez Państwa oferta cenowa nie jest równoznaczna z zawarciem umowy.

Prosimy o złożenie oferty cenowej w terminie do dnia 09.04.2013 r. do godziny 15:00 pocztą internetową na adres: barbara.borysewicz@dodr.pl

Agnieszka Rybarska Barbara Borysewicz
Tel: 71/339-79-12 wew. 192 Tel: 71/339-79-12 wew. 192

 

Zmodyfikowano: 25.06.2013