Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi noclegowej oraz zapewnieniu usługi gastronomicznej

Przeniesimny do archiwum 01.08.2013r.


 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi noclegowej oraz zapewnieniu usługi gastronomicznej dla uczestników wyjazdu studyjnego w terminie 17-18.06.2013 r.

Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa noclegowa oraz usługa gastronomicznej dla uczestników wyjazdu studyjnego VIII Organic Marketing Forum (OMF) w terminie 17-18.06.2013 r. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

Elementy składowe oferty:

 1. Usługa noclegowa
  1. max. 14 pokoi dwuosobowych (pokój z łazienką)
  2. max. 2 pokoje jednoosobowe (pokój z łazienką)
  Usługa obejmuje zapewnienie śniadania dla każdego uczestnika wyjazdu studyjnego.
 2. Usługa gastronomiczna
  1. miejsca siedzące przy stolikach dla maksymalnie 30 osób, w sali przystosowanej do spożywania posiłków,

  2. Obiad: dla każdego uczestnika wyjazdu studyjnego w dniu 17.06.2013 r.
  3. Zupa: np. rosół, barszcz, zupa- krem - 350 ml na osobę
  4. Danie mięsne lub jarskie: do wyboru zamawiającego – 350 g na osobę
  5. Surówka: 150 g na osobę
  6. Napoje zimne: 2 rodzaje soku – po 100 ml na osobę oraz woda gazowana i niegazowana po 500 ml na osobę
 3. Kolacja: dla każdego uczestnika wyjazdu studyjnego w dniu 17.06.2013 r.
  1. Przystawka zimna np. patera wędlin, serów, warzywa, sałatki, masło, pieczywo – 200 g na osobę
  2. Jednodaniowy posiłek ciepły mięsny bądź jarski do wyboru przez zamawiającego – 400 g na osobę
  3. Napoje zimne: 2 rodzaje soków, woda gazowana i niegazowana bez ograniczeń
  4. Napoje ciepłe: (kawa, herbata) – 150 ml na osobę

 

Uwaga

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Informujemy, że przedłożona przez Państwa oferta cenowa nie jest równoznaczna z zawarciem umowy. Termin realizacji:17-18.06.2013 r.

Prosimy o złożenie oferty cenowej w terminie do dnia 10.06.2013 r. do godz. 10.00 pocztą internetową na adres: agnieszka.rybarska@dodr.pl

Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, ze zm.).

Osoby do kontaktu:
Agnieszka Rybarska
Tel: 71/339-79-12 wew. 192

 

Zmodyfikowano: 19.09.2013