Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

AG-Forum Ochrona środowiska w produkcji zwierzęcej

Loga Projektu

Wersja DE

Seminarium IV
Dostosowanie gospodarstw do wymogów ochrony środowiska

projekt

Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum)

10.12.2013 r. Görlitz (Saksonia)

Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii partner w projekcie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zorganizował seminarium poświęcone dostosowaniu gospodarstw do wymogów ochrony środowiska. Szkolenie odbyło się we wtorek 10 grudnia w Görlitz w Saksonii.

Program seminarium obejmował:

  • Przepisy Cross Compliance w zakresie uprawy roślin w Niemczech i Polsce – przedstawiciele LfULG z Drezna oraz DODR we Wrocławiu,
  • Działania w zakresie uprawy roślin prowadzące do zrównoważonego gospodarowania glebą
    – dr Walter Schmidt z LfULG,
  • Prezentację metod uprawy roślin w konwencjonalnym gospodarstwie rolnym w Saksonii
     – Friedrich Hesse, z gospodarstwa Friedrich & Stefan Hesse GbR LWB Malschwitz,
  • Prezentację metod uprawy roślin w ekologicznym gospodarstwie rolnym w Saksonii
    – Hans Joachim Mautschke – gospodarstwo Kruscha w Klein Krauscha/Neisseaue.

Uczestnikami wizyty byli rolnicy oraz doradcy rolniczy. Seminarium dało możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, zapoznało uczestników z dobrymi praktykami stosowanymi przez rolników po obu stronach granicy, umożliwiło nawiązanie kontaktów zawodowych oraz wymianę doświadczeń w zakresie dostosowania gospodarstw do wymogów ochrony środowiska.

 

Było to czwarte seminarium zaplanowane w ramach projektu „Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

 

 

Barbara Borysewicz

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 21.05.2015