Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

AG-Forum Dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów ochrony środowiska-nabor


Loga

Seminarium

Dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów ochrony środowiska“

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu wraz z instytucjami partnerskimi z Saksonii, tj. Saksońskim Urzędem ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii oraz organizacją EkoConnect, realizuje wspólny projekt transgraniczny poświęcony współpracy w zakresie ochrony środowiska w rolnictwie.

Fundamentalne cele projektu obejmują poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska w rolnictwie, a także wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Saksonią a Dolnym Śląskiem. Dlatego też w ramach tego przedsięwzięcia przewidziano liczne działania skierowane do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, doradców rolniczych, lokalnej administracji oraz do przedstawicieli instytucji związanych z rolnictwem, pochodzących z obszarów wsparcia tj. z powiatów zgorzeleckiego, bolesławieckiego lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, jaworskiego, wałbrzyskiego, świdnickiego, ząbkowickiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego, strzelińskiego po stronie polskiej oraz z Landkreis Görlitz i Bautzen po stronie niemieckiej.

W dniu 10 grudnia zapraszamy do Görlitz na seminarium pt. „Dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów ochrony środowiska“. Na rolnictwo spada coraz więcej wyzwań związanych z rentownością ekonomiczną  gospodarstw rolnych, dlatego też bardzo istotne są właściwe koncepcje zarządzania gospodarstwem oraz strategie umożliwiające lepszy jego rozwój w zgodzie z naturą. Celem seminarium jest zapoznanie rolników z aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi problematyki dostosowania gospodarstw do wymogów ochrony środowiska. Podczas trwania seminarium uczestnicy otrzymają wiedzę zarówno merytoryczną jak i praktyczne rozwiązania dla konkretnych problemów istniejących w gospodarstwach. Udział w seminarium jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają transport, wyżywienie, ubezpieczenie oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do 2 grudnia 2013 pod adresem mailowym barbara.borysewicz@dodr.pl lub agnieszka.rybarska@dodr.pl oraz numerem telefonu 71/ 339 86 56 wew.192.

 


Powyższe działania zorganizowane zostaną w ramach projektu „Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG – Forum)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013. Osoby zainteresowane zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółami projektu na stronie internetowej www.dodr.pl. w zakładce Projekty.
Serdecznie Zapraszamy


 

Zmodyfikowano: 27.05.2015