Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

22-23.05.2013 Konferencja: Ochrona środowiska w rolnictwie

Konferencja: Ochrona środowiska w rolnictwie
22-23.05.2013 r. - Świeradów Zdrój

W dniach 22-23 maja 2013 roku w hotelu Malachit w Świeradowie Zdroju odbyła się konferencja Ochrona Środowiska w Rolnictwie inaugurująca projekt Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum). Konferencję zorganizował partner wiodący Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu z Saksońskim Urzędem ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii oraz z Międzynarodowym Centrum Rolnictwa Ekologicznego Środkowej i Wschodniej Europy EkoConnect.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji partnerskich, rolnicy z Dolnego Śląska i Saksonii, przedstawiciele stowarzyszeń, Regionalnego Punktu Kontaktowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Nadleśnictwa Świeradów oraz specjaliści z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Konferencję otworzył Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Ryszard Czerwiński, który następnie przekazał głos przedstawicielom partnerów Ellen Müller z Saksońskiego Urzędu ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii z Drezna oraz Inke Sachse z firmy EkoConnect z Drezna.

Celem konferencji było skupienie środowisk związanych z działalnością rolniczą i ochroną środowiska na terenach przygranicznych oraz partnerska współpraca Saksonii i Dolnego Śląska. Do zaprezentowania różnych kierunków działania i proponowanego rozwiązania problemów, jakie niesie konieczność ochrony środowiska w rolnictwie zaproszono ekspertów z obu regionów. Omówione zostały następujące tematy:

 1. Dostosowanie produkcji roślinnej do zmian klimatycznych - Ellen Müller z Saksońskiego Urzędu ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii w Dreźnie
 2. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez ARiMR na Dolnym Śląsku
  w zakresie przestrzegania przez rolników norm i wymogów wzajemnej zgodności w latach 2009-2012
  - Katarzyna Jania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu
 3. Ochrona gleby przed erozją – podstawowy wymóg rolnictwa zrównoważonego
  - Dr Manfred Probst z Gospodarstwa Podemus w Dreźnie
 4. Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym w kontekście ustawy o środkach ochrony roślin - Krystyna Ciechan z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
 5. Wpływ rolnictwa na jakość wód w obszarze szczególnie narażonym na działanie azotu ze źródeł rolniczych - Marian Dziewanowski z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
 6. Termowizja w rolnictwie - Wiesław Tomaszewski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 7. Bioróżnorodność w rolnictwie - Barbara Rymaszewska z Nadleśnictwa Świeradów
 8. Ochrona krajobrazu w programie rolnośrodowiskowym - Monika Miniewska – Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

 

W drugim dniu odbyły się zajęcia w terenie w ramach warsztatów specjalistycznych Ochrona Środowiska w rolnictwie na terenie Pogórza Izerskiego, podczas których uczestnicy zwiedzili ścieżkę edukacyjną Zajęcznik. Odwiedzili także Nadleśnictwo Świeradów, gdzie zapoznali się w sposób praktyczny z problemami ochrony środowiska. Jak wynika z przeprowadzonej wśród uczestników ankiety ewaluacyjnej, konferencja spotkała się z dużym uznaniem uczestników.

Kierownik projektu

Barbara Borysewicz

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 10.07.2013