Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Projekt "Edukacja Ekologiczna poprzez sztukę (2011) (przeniesione do archiwum 02-08-2012r)

 

„Projekt „Edukacja Ekologiczna poprzez sztukę”

„Edukacja Ekologiczna poprzez sztukę” to cykl przedsięwzięć których tematem przewodnim będzie edukacja ekologiczna, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. Zamierzone cele będziemy realizować poprzez:
I. Organizację trzech konkursów:

  1. uczestnikami pierwszego będą dzieci i młodzież zrzeszona w Klubach 4-H. Celem organizacji tego konkursu pt. „BeZabawka” będzie stan środowiska naturalnego, uświadomienie potrzeby eliminowania zagrożeń wynikających z różnych działań człowieka oraz pobudzenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży
  2. celem organizacji drugiego konkursu pn. „RękoEkodzieło” będzie promocja i popularyzacja lokalnej twórczości ludowej (rękodzieła) - jako świadectwa trwałego przekazu międzypokoleniowego
  3. wiedzy ekologicznej „Ekologiczny Omnibus” – w ramach którego uczestnikom będą zadawane pytania z zakresu wiedzy o ekologii i ochronie środowisk.

 

II. Warsztaty pn. „Ekologia w teorii i praktyce” – to cykl sześciu 1-dniowych, spotkań edukacyjnych rolników, dzieci, młodzieży oraz doradców. Celem organizacji tych przedsięwzięć będzie edukacja ekologiczna i regionalna w zakresie kultury ludowej i dawnych tradycji. Część warsztatów pt. „Ekologia w twórczości ludowej” będzie realizowana w formie treningu warsztatowo-szkoleniowego.
W ramach warsztatów zostanie zorganizowany Konkurs „Poznaj środowisko naturalne”. Dla najlepszych i najbardziej wytrwałych przewidziane będą nagrody rzeczowe.
Poprzez metody artystyczno-plastyczne zostaną zaprezentowane problemy z zakresu ekologii, ochrony przyrody i otaczającego nas świata. Szkolenia-warsztaty zostaną zorganizowane w okresie jesiennym 2011 roku, we wzorcowym gospodarstwie rolniczym. Aby objąć zasięgiem edukacyjnym jak największą liczbę uczestników, pragniemy zapewnić transport na miejsce organizacji konkursów, warsztatów. Zakładamy, że będzie to około 80 osobowa grupa producentów rolnych, głównie młodzieży wiejskiej i młodych rolników z 5 powiatów, tj. Jelenia Góra, Kamienna Góra, Lubań, Lwówek Śląski, Zgorzelec oraz doradcy. Warsztaty składać się będą z dwóch części: teoretycznej podczas której zostaną przeprowadzone wykłady pt. „Ekologia bez granic” i „Moje gospodarstwo rolne” oraz praktycznej pt. „Ekologia w twórczości ludowej”.

Wartość zadania 13.570,00 zł, w tym dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 6.600,00 zł.
Obsługą całego przedsięwzięcia zajmować się będą pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa we Wrocławiu w ramach swoich obowiązków i zadań statutowych, jest to duży koszt własny, który nie został wykazany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.

Zmodyfikowano: 02.08.2012