Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Bułgaria 27/30.04.2009r.

 

Spotkanie partnerów projektu i konferencja międzynarodowa
27/30.04.2009, Bułgaria

Spotkanie odbyło się w Provdiv, około 130 km od Sofii. Rozmowy dotyczyły omówienia współpracy i częściowej oceny dotychczasowych przygotowań opracowania przez poszczególnych partnerów projektu. Poruszano również temat organizacji spotkania podsumowującego projekt i możliwości dalszej współpracy przy realizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć. W ramach wymiany doświadczeń i wdrażania przepisów unijnych dot. jakości produkcji żywności w Bułgarii uczestnicy spotkania zwiedzili trzy zakłady produkcyjne stosujące systemy jakości i przestrzegające wszystkie obowiązujące standardy w produkcji żywności. Wizyta studyjna odbyła się w położonych w pobliżu miasta zakładach zajmujących się produkcją wędlin i produktów mięsnych, przetworów owocowych i znanych win bułgarskich pod nazwą Todoroff. Dodatkowo podczas posiłków uczestnicy spotkania przekonali się o dużym bogactwie i różnorodności produktów regionalnych oraz prostym ale bardzo wyjątkowym smaku kuchni bułgarskiej.

Konferencja międzynarodowa
,,Food quality and safety production”

Główną częścią spotkania był udział w konferencji międzynarodowej dotyczącej jakości produktów spożywczych i ich bezpiecznej produkcji. Organizatorami konferencji była strona bułgarska reprezentowana przez władze regionalne i przedstawicieli regionalnych instytucji związanych z kontrolą produkcji i jakością żywności na krajowym rynku. Natomiast w panelu związanym z wymianą informacji i doświadczeń z wdrażania powyższych zagadnień w innych krajach unijnych swoje prezentacje przedstawili partnerzy projektu z Węgier, Rumuni, Polski i Włoch. Z polskiej strony informacje pt. ,,Rolnictwo i produkty żywnościowe w Polsce” zaprezentowała dr Agnieszka Łętkowska Dyrektor DODR we Wrocławiu.

5 lat w Unii Europejskiej

Spotkanie międzynarodowe partnerów projektów było również okazją do wspólnego świętowania rozszerzenia Unii Europejskiej z 2004 roku, które to kraje w tym roku obchodzą 5-tą rocznicę wstąpienia do Wspólnoty Europejskiej. Partnerzy projektu z Polski i Węgier uczcili to święto symbolicznym toastem i wspólną zabawą z wszystkimi uczestnikami projektu.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 03.07.2013