Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Program wsparcia dla Bułgarii, Rumunii, Chorwacji i Turcji (przeniesione do archiwum 31-12-2009r)

Most przez Europę - podniesienie poziomu jakości
w zakresie produkcji żywności

Ogólnym celem projektu jest poprawa możliwości i zdolności krajów będących beneficjentami projektu w zakresie adaptacji przepisów unijnych w sektorze rolno-spożywczym, poprawa jakości i bezpieczeństwa żywności w zgodzie ze standardami UE i ochrony środowiska. Wysoka jakość produktów spożywczych, bezpieczeństwo i zdrowie są głównym przedmiotem wsparcia technicznego i działalności szkoleniowej wdrażanej na rzecz krajów beneficjentów. Organizacje BROs (Business Representative Organisations) odgrywają fundamentalną folę we wspieraniu wdrażania ustawodawstwa unijnego poprzez swoje jednostki działające w sektorze rolnym i rolno-spożywczym. Co więcej, interwencja ta zwiększa możliwości BROs w promowaniu i obronie interesów małych i średnich przedsiębiorstw rolnych w negocjacjach z władzami, jak również innymi instytucjami i organizacjami, zarówno na poziomie narodowym jak i europejskim.

Cele szczegółowe to poprawa kwalifikacji kadry BROs w specjalnych zakresach działań, a mianowicie:

 • Dostarczenie pomocy technicznej jej członkom w adaptacji przepisów i standardów unijnych związanych z jakością żywności i bezpieczną produkcją;
 • Dostarczenie pomocy technicznej dotyczącej adaptacji procesów produkcyjnych respektujących środowisko i w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
 • Określenie wzorów i wytycznych dla produkcji bezpiecznej żywności i przekazanie ich do organizacji BROs i ich członków;
 • Poprawa i promocja produktów lokalnych nowych krajów członkowskich UE na rynku globalnym;
 • Przeprowadzenie szkoleń i dostarczenie pomocy technicznej w znaczeniu innowacyjnych strategii dla bezpieczeństwa i jakości żywności, zwiększenie wykorzystania zasad i instrumentów oceny jakości przez gospodarstwa rolne w docelowym obszarze wspieranym przez narodowe organizacje BROs.

 

Partnerzy: - Kraje BROs – beneficjenci
 1. Krajowa Izba Handlowa i Przemysłowa – Bułgaria
 2. Krajowa Izba Handlowa i Przemysłowa – Chorwacja
 3. Izba Handlu, Przemysłu Turystyki – Rumunia
 4. Włoska Izba Handlowa w Turcji – Turcja
  - BROs UE
 1. CIA – Włoska Konfederacja Przedsiębiorców Rolnych (Lead Partner) – Włochy
 2. Centralny Związek Producentów Rolnych i Właścicieli Lasów (MTK) - Finlandia
 3. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (DODR) – Polska
 4. Krajowe Stowarzyszenie Spółdzielni i Producentów Rolnych – Węgry
  - Partnerzy stowarzyszeni
 1. ICEA – Instytut Certyfikacji Etycznej i Środowiskowej – Rumunia
 2. ETO – Stowarzyszenie Organizacji Rolnictwa Ekologicznego – Turcja
 3. BIOSAN – Krajowe Stowarzyszenie Rolników Ekologicznych – FYROM
   
Grupy docelowe: Grupami docelowymi są kadry krajów beneficjentów BROs; organizacje BROs z krajów UE i wszystkie współdziałające z nimi.
 
Beneficjenci finalni: Beneficjentami finalnym, którzy skorzystają długoterminowo z interwencji są: wszystkie stowarzyszenia branżowe, organizacje regionalne; wszystkie instytucje i sektory gospodarki rolnej; konsumenci krajów objętych projektem.
 

Szacowane efekty:

 • Wsparcie wszystkich zaangażowanych krajów w analizie poziomu adaptacji przepisów UE dotyczących produkcji zdrowej żywności i zdefiniowaniu wytycznych dla rolników;
 • Zdefiniowanie najlepszych praktyk i wzorów adaptacji przepisów unijnych w zakresie artykułów spożywczych i systemu jakości produkcji;
 • Zdefiniowanie i stworzenie innowacyjnych usług u członków organizacji BROs – szczególnie w krajach beneficjentów – do adaptacji przepisów UE w zakresie jakości żywności i bezpieczeństwie produktów, zmierzające do poprawy ich zdolności w sprostaniu wyzwań rynku globalnego;
 • Dostarczenie pomocy technicznej i organizacja szkoleń dla kadry BROs, która będzie przekazywać zdobytą wiedzę rolnikom i przedsiębiorcom z małych i średnich przedsiębiorstw (SMEs);
 • Poprawa konkurencyjności i możliwości sprostania wyzwaniom rynku europejskiego i globalnego dla przedsiębiorców (SMEs) rolników związanych z organizacjami BROs objętych projektem;
 • Wzmocnienie wykorzystania zasad zrównoważonego rozwoju w znaczeniu procesów innowacyjnych w bezpieczeństwie żywności w zgodzie ze standardami UE.
 • Poprawa roli beneficjentów BROs i ich zdolności zarządzania w negocjacjach z władzami (decydentami) w zapewnieniu interesów ich członków.

 

Główne działania:

 • Koordynacja projektu
 • Stworzenie sieci i poprawa roli organizacji BROs
 • Analiza i stworzenie wzorców
 • Szkolenia i projekty pilotażowe
 • Upowszechnianie i kontynuacja

Spotkania partnerów projektu

Zmodyfikowano: 31.12.2009