Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Korzystanie z Internetu - bezpłatne szkolenia - mieszkańcy z gmin: OLEŚNICA, DŁUGOŁĘKA, CZERNICA

 

Bezpłatne szkolenia
– Internet ułatwia życie

Projekt pt. „Internet ułatwia życie” dobiega końca. Realizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest rozwiązanie problemów niskiego poziomu wiedzy i umiejętności związanych z obsługą komputera i Internetu, poprzez organizację krótkich form szkoleniowych. Dzięki tym szkoleniom uczestnicy mają możliwość podniesienia kwalifikacji z zakresu posługiwania się komputerem i praktycznego wykorzystania Internetu w życiu codziennym.

 

Wsparciem w formie jednodniowych szkoleń, przeprowadzonych w lutym i marcu 2010r., zostało objętych łącznie 40 osób. Organizatorzy zapewnili uczestnikom realizację szkoleń na wysokim poziomie merytorycznym, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz poczęstunek. Beneficjentami byli mieszkańcy obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców z gmin: Oleśnica, Czernica, Długołęka.

Beneficjenci wyrazili zadowolenie, że wzięli udział w szkoleniu, które pozwoliło im nabyć lub zwiększyć umiejętności komunikacji z wykorzystaniem Internetu. Większość osób wypowiedziała się, że po szkoleniu zwiększyła się ich motywacja do podejmowania edukacji oraz poziom samooceny.

Szczegółowe informacje:

  • Izabela Liskowiak-Jaremko
    Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu (Partner Projektu)
    tel. 071/ 339 80 21, wew. 195
  • Kamila Piaścik
    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Lider Projektu)
    tel. 071/ 320 10 00.

 

Informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdują się na stronach:
www.efs.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.dolnyslask.pl

 


„Internet ułatwia życie” POKL.09.05.00-02-045/09
projekt realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmodyfikowano: 29.06.2011