Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego (województwo dolnośląskie) (przeniesione do archiwum 24-05-2012r)

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w konsorcjum z Dolnośląską Izbą Rolniczą we Wrocławiu zaprasza na szkolenia, które przeprowadzone będą na terenie całego województwa dolnośląskiego. Celem szkoleń jest doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów, zmierzające do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE.

Temat szkoleń:
„Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego”

 

  • Program szkoleń:
  • produkcja roślinna i zwierzęca a ochrona środowiska naturalnego
  • dobra kultura rolna zgodna z zachowaniem ochrony środowiska
  • zasady rejestracji i identyfikacji zwierząt
  • wymogi dotyczące zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin
  • zasady zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt gospodarskich
  • dobrostan zwierząt
  • system sankcji stosowany w zakresie wymogów wzajemnej zgodności

Rolnik ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach niektórych działań nieinwestycyjnych PROW 2007-2013, w chwili złożenia wniosku, podejmuje zobowiązanie do przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności we własnym gospodarstwie rolnym przez cały rok kalendarzowy. Zobowiązuje się również do umożliwienia przeprowadzenia kontroli na miejscu na terenie gospodarstwa przez inspektora ARiMR lub pracownika Inspekcji Weterynaryjnej.

Czas trwania szkolenia - 2 dni:
pierwszy dzień – wykłady rozpoczynają się od godz. 10:00
drugi dzień – warsztaty w gospodarstwie rolnym, od godz. 9:00
Liczba uczestników w jednej grupie szkoleniowej – 20 osób
Szkolenia są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek oraz zwrot kosztów dojazdów na podstawie biletów komunikacji zbiorowej.

Terminy i miejsca szkoleń:
Projekt realizowany jest w 3 etapach (sierpień 2010 – grudzień 2011), w ramach których przeprowadzonych zostanie łącznie 100 szkoleń na terenie województwa dolnośląskiego.
W tabeli – harmonogram szkoleń na III etap. Zapraszamy.

Szkolenia koordynuje Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw DODR we Wrocławiu
Szczegółowe informacje:


 

Operacja szkoleniowa: „Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego” realizowana przez konsorcjum: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Dolnośląską Izbę Rolniczą.

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 111
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przeprowadzone w ramach operacji szkoleniowej – umowa nr 00001-6900 FA1900040/09. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podmiot Wdrażający dla działania 111 – Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).


Przydatne informacje na temat programów operacyjnych i funduszy znajdują się na stronach:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.minrol.gov.pl

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 10.07.2013