Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenia dla rolników w ramach operacji „Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie dolnośląskim”

 

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M01 „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, poddziałanie 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o Przyznaniu Pomocy Nr 00014.DDD.65140.00045.2018.01.

PROGRAM SZKOLENIA:

  • Podstawowe zasady uprawy zbóż (żyto, pszenica, owies, jęczmień, pszenżyto, siewy mieszane), w tym nawożenie.
  • Dobór odmian i stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego ‒ ich wpływ na jakość i wielkość plonu.
  • Kształtowanie, zgodnie z wymaganiami, parametrów jakościowych ziarna zbóż poprzez odpowiednie elementy technologii, w tym techniki zbioru i przechowywanie.
  • Zasady uprawy konserwującej ‒ np. bezorkowej, pasowej.
  • Zasady integrowanej ochrony zbóż.

Liczba miejsc na szkoleniach ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń u doradcy.

Szkolenia są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz poczęstunek.

 

TERMINY SZKOLEŃ:

 

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Osoba odpowiedzialna
za nabór

07.05.2019 r.

Wiejski Ośrodek Kultury w Chocianowcu

Chocianowiec 101A,
59-140 Chocianów,
powiat polkowicki

Grzegorz Pyrcz
PZDR Polkowice
tel. 76 845 46 93

08.05.2019 r.

Gospodarstwo Agroturystyczne Rancho

ul. Puławskiego 7a,
58-562 Podgórzyn,
powiat jeleniogórski

Anna Dudzik
PZDR Jelenia Góra
tel. 75 755 30 81

09.05.2019 r.

Restauracja Magnolia

ul. Głogowska 25,
56-200 Góra,
powiat górowski

Marcin Hołtra
PZDR Góra
tel. 65 543 24 41

 

O miejscach, datach i godzinie rozpoczęcia szkoleń będziemy informować Państwa w miesięczniku Twój Doradca Rolniczy Rynek, na stronie internetowej www.dodr.pl w zakładce Projekty oraz w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Z przyczyn od nas niezależnych, harmonogram może ulec zmianie.

 

SZKOLENIA KOORDYNUJE:

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw (Dział MDSziW).

Kierownik operacji:
Ewa Bieńkowska, tel. 71 339 80 21 wew. 197, e-mail: ewa.bienkowska@dodr.pl,
Izabela Liskowiak-Jaremko, tel. 71/339 80 21 wew. 195, e-mail: izabela.liskowiak@dodr.pl.

www.dodr.pl

 

Zmodyfikowano: 02.05.2019