Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenia dla rolników w ramach operacji „Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie dolnośląskim”

 

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M01 „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, poddziałanie 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o Przyznaniu Pomocy Nr 00014.DDD.65140.00045.2018.01.

PROGRAM SZKOLENIA:

  • Podstawowe zasady uprawy zbóż (żyto, pszenica, owies, jęczmień, pszenżyto, siewy mieszane), w tym nawożenie.
  • Dobór odmian i stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego ‒ ich wpływ na jakość i wielkość plonu.
  • Kształtowanie, zgodnie z wymaganiami, parametrów jakościowych ziarna zbóż poprzez odpowiednie elementy technologii, w tym techniki zbioru i przechowywanie.
  • Zasady uprawy konserwującej ‒ np. bezorkowej, pasowej.
  • Zasady integrowanej ochrony zbóż.

Liczba miejsc na szkoleniach ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń u doradcy.

Szkolenia są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz poczęstunek.

 

TERMINY SZKOLEŃ:

 

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Osoba odpowiedzialna
za nabór

02.04.2019 r.

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

ul. Wrocławska 2
55-300 Środa Śląska,
powiat średzki

Monika Panasiewicz-Pasiut
PZDR Środa Śląska
tel. 71 317 29 59

03.04.2019 r.

Urząd Gminy Mściwojów

Mściwojów 43,
59-407 Mściwojów,
powiat jaworski

Mirosław Filewski
PZDR Jawor
tel.  76 870 32 64

04.04.2019 r.

Urząd Gminy Pielgrzymka

Pielgrzymka 109A,
59-524 Pielgrzymka,
powiat złotoryjski

Bogusław Bernasiewicz
PZDR Złotoryja
tel. 76 878 35 42

09.04.2019 r.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3,
55-003 Czernica,
powiat wrocławski

Dorota Ziobro
PZDR Wrocław
tel. 71 339 80 21/22

10.04.2019 r.

Strzegomskie Centrum Aktywności Społecznej „Karmel”

ul. Kościuszki 2,
58-150 Strzegom,
powiat świdnicki

Jan Burblis
PZDR Świdnica
tel. 74 852 20 21

11.04.2019 r.

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Piłsudskiego 42,
56-160 Wińsko,
powiat wołowski

Ewelina Zamojska
PZDR Wołów
tel. 71 389 11 48

30.04.2019 r.

Restauracja Ratuszowa

Rynek 4,
55-100 Trzebnica,
powiat trzebnicki

Andrzej Radziejewski
PZDR Trzebnica
tel. 71 312 16 83

 

 

 

O miejscach, datach i godzinie rozpoczęcia szkoleń będziemy informować Państwa w miesięczniku Twój Doradca Rolniczy Rynek, na stronie internetowej www.dodr.pl w zakładce Projekty oraz w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Z przyczyn od nas niezależnych, harmonogram może ulec zmianie.

 

SZKOLENIA KOORDYNUJE:

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw (Dział MDSziW).

Kierownik operacji:
Ewa Bieńkowska, tel. 71 339 80 21 wew. 197, e-mail: ewa.bienkowska@dodr.pl,
Izabela Liskowiak-Jaremko, tel. 71/339 80 21 wew. 195, e-mail: izabela.liskowiak@dodr.pl.

www.dodr.pl

 

Zmodyfikowano: 28.03.2019