Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Bezpłatne szkolenia dla rolników i domowników (archiwum: 2013-07-11 14:02:58)


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 

"Szkolenia z zakresu finansów gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych z terenu woj. dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego" • Zakres programowy szkolenia:
 • System opodatkowania działalności rolniczej
 • Ubezpieczenia w rolnictwie,
 • Zasady ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym
 • Instrumenty wsparcia finansowego gospodarstw rolnych w ramach WPR2

Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, poczęstunek i nocleg

Czas trwania szkolenia - 2 dni (12 godzin)

Warunki uczestnictwa w szkoleniach


 • Uczestnikiem szkoleń może być osoba pełnoletnia z województwa dolnośląskiego, opolskiego lub lubuskiego oraz będąca:
 • rolnikiem lub domownikiem,
 • osobą zatrudnioną w rolnictwie,
 • małżonkiem rolnika,
 • podmiotem prowadzącym dział specjalny produkcji rolnej,
 • producentem rolnym (osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która posiada numer identyfikacyjny),
 • podatnikiem podatku rolnego,
 • podatnikiem podatku leśnego.

Termin i miejsce szkolenia: aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie www.up.wroc.pl/cku

Karta zgłoszenia dostępna na stronie www.up.wroc.pl/cku


Więcej informacji:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
tel. 71 320 10 00
cku@up.wroc.pl

Operacja szkoleniowa:
Szkolenia z zakresu finansów gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych z terenu woj. dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego
realizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 111„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przeprowadzone w ramach operacji szkoleniowej – umowa nr 00006-6900-FA1900390/11
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podmiot Wdrażający dla działania 111 – Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Przydatne informacje na temat programów operacyjnych i funduszy znajdują się na stronach:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.minrol.gov.pl

Zmodyfikowano: 04.07.2013