Wsparcie dla producentów owoców i warzyw

Od 20 czerwca do 22 lipca organizacje producentów owoców i warzyw po raz kolejny będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na realizację działań, które mają zapisane w swoich programach operacyjnych. Wsparcie będzie realizowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

O pomoc będą mogły ubiegać się organizacje producentów owoców i warzyw, uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR oraz zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw posiadające status uznania nadany przez prezesa ARiMR. Wsparcie będzie można otrzymać na realizację działań zapisanych w programie operacyjnym w zakresie interwencji:

  • I.7.1 - Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw
  • I.7.2 - Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw
  • I.7.3 - Działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw
  • I.7.4 - Wycofanie z rynku owoców i warzyw
  • I.7.5 - Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu
  • I.7.6 - Badania i rozwój

Pomoc będzie wypłacana w formie refundacji do 50% wydatków poniesionych z funduszu operacyjnego na działania zatwierdzone w programie operacyjnym i będzie równa kwocie wpłaconych przez organizację lub związek składek na fundusz operacyjny. Jednocześnie kwota dofinansowania nie będzie mogła przekroczyć:

  • 4,1% wartości produktów sprzedanych (WPS) przez organizację producentów w okresie odniesienia lub 4,6%, pod warunkiem wykorzystania nadwyżki 0,5% WPS na zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie ryzykiem, promocję i marketing, ochronę środowiska naturalnego lub badania i rozwój,
  • 4,5% wartości produktów sprzedanych (WPS) przez zrzeszenie organizacji producentów
  • w okresie odniesienia lub 5% pod warunkiem wykorzystania nadwyżki 0,5% WPS na zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie ryzykiem, promocję i marketing, ochronę środowiska naturalnego lub badania i rozwój.

Dokumenty można składać elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

ARiMR