Badanie statystyczne pogłowia świń

Do 28 czerwca na terenie całej Polski jest prowadzone badanie statystyczne pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).
Celem badania jest uzyskanie informacji o pogłowiu świń oraz produkcji żywca w danym okresie sprawozdawczym oraz o kwartalnych cenach zakupu i dzierżawy ziemi rolnej. Dane te umożliwią pokazanie zmian w gospodarstwach rolnych. 
Badaniem objęte są gospodarstwa rolne osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostki organizacyjne, niemające osobowości prawnej, prowadzące chów lub hodowlę świń.

Więcej informacji na temat badań ankietowych z zakresu rolnictwa:  
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl

Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S):
https://stat.gov.pl/aktualnosci/badanie-poglowia-swin-oraz-produkcji-zy…