Marcowa narada doradców

Najważniejszym tematem narady doradców DODR, zorganizowanej 22 marca we Wrocławiu była tegoroczna kampania wnioskowa. Dyrekcja i pracownicy Ośrodka rozmawiali także o realizowanych szkoleniach, warsztatach i projektach, o planowanej na czerwiec XXVII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, a także o poletkach demonstracyjnych, które powstaną na działce należącej do DODR. 

Uczestników narady powitał Dyrektor DODR Marek Tarnacki, który mówił o tym, że 15 marca rozpoczęła się pierwsza kampania wnioskowa w nowym okresie programowania. W tym roku Ośrodek nie pobiera od rolników opłat za wypełnianie wniosków. Oznacza to, że pomoc będzie świadczona bezpłatnie, w ramach porad doradczych. Do końca marca trwają szkolenia dla producentów na temat warunkowości i ekoschematów, organizowane we współpracy z ARiMR i DIR, we wszystkich dolnośląskich powiatach.

Dyrektor DODR poinformował także o podpisaniu aktu notarialnego doposażającego DODR w działkę rolną o powierzchni 3,3 ha. Na działce będą prowadzone poletka demostracyjne z odmianami roślin zalecanymi do uprawy na Dolnym Śląsku.

Zakończyła się realizacja drugiej, trzyletniej edycji bezpłatnych programów doradczych dla rolników. Ośrodek przystąpi do realizacji trzeciej edycji, która potrwa do 2025 roku. Kontynuujemy współpracę z rolnikami w ramach Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. Rusza też sygnalizacja agrofagów w naszym regionie, w ramach projektu eDWIN. Zakończył się dobór gospodarstw do systemu Polski FADN na ten rok. Do systemu zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych przystąpiło 539 gospodarstw z Dolnego Śląska.

W marcu zaprosiliśmy rolników na liczne szkolenia i konferencje. 8 marca do Chojnowa – na konferencję na temat innowacyjnych technologii w uprawie rzepaku. 11 marca kilkuset sołtysów z naszego regionu przyjechało do Trzebnicy na uroczystości Dnia Sołtysa. Z kolei 14 marca, w winnicy DODR, we Wrocławiu zostały przeprowadzone pierwsze warsztaty winiarskie z cyklu Rok w winnicy. To spotkania dla osób zakładających duże winnice. W sobotę 18 marca zaprosiliśmy dolnośląskich pszczelarzy do Wrocławia na konferencję Jakość miodu, wosku, węzy, połączoną z targiem sprzętu pszczelarskiego, a 21 marca na konferencję I Dolnośląski Szczyt Grup Operacyjnych. 30 marca zainteresowani prowadzeniem małych winnic przyjechali na szkolenie Przydomowe winnice jako sposób na dodatkowe dochody małych gospodarstw. 

Zachęcamy dolnośląskich przedsiębiorców do udziału w XXIII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 kwietnia. 

Przypominamy też, że 4 maja zostanie przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz badania sprzętu do stosowania tych środków przez producentów rolnych. Zapraszamy do udziału w szkoleniach w zakresie środków ochrony roślin, organizowanych przez DODR. 

Jak co miesiąc we Wrocławiu odbędą się kolejne edycje Dolnośląskiego Targu Rolnego ‒ w soboty 1 i 29 kwietnia, a 1 kwietnia Targowisko Od rolnika do koszyka w Świdnicy.  Przypominamy, że dolnośląscy producenci rolni cały czas mogą bezpłatnie zamieszczać informacje dotyczące promocji i sprzedaży swoich produktów na dolnośląskim e-bazarku. 

Zachęcamy również do prenumeraty naszego miesięcznika Twój Doradca Rolniczy Rynek w wersji papierowej lub elektronicznej, w którym można znaleźć między innymi informacje na temat składania wniosków o płatności według nowych zasad, wynikających z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 

Red.