Warsztaty - Budowanie marki winiarskiej w oparciu o potencjał regionu

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zaprasza w dniach 2-3 grudnia do udziału w warsztatach Budowanie marki winiarskiej w oparciu o potencjał regionu.

Celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań, związanych z dziedzictwem kulinarnym regionu. Ważne jest także zachęcenie uczestników do współpracy w zakresie tworzenia grup operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego, które będą realizować projekty związane z dziedzictwem kulinarnym Dolnego Śląska. 

Do udziału w warsztatach zapraszamy dolnośląskich rolników, winiarzy, mieszkańców obszarów wiejskich, restauratorów, przedstawicieli doradztwa rolniczego, osoby zainteresowane współpracą we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań oraz podejmowaniem i rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. 

Warsztaty odbędą się na Bielanach Wrocławskich, w hotelu Inter, przy ul. Słonecznej 1a. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Informacji udziela: 
Izabela Michniewicz kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
tel. 71 339 80 21 wew. 150, 
e-mail: izabela.michniewicz@dodr.pl 

Projekt opracowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego. 

Izabela Michniewicz DODR