Ceny produktów rolnych we wrześniu 2022 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych[1] we wrześniu 2022 r. były wyższe zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,2%), jak i w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (o 58,8%).

We wrześniu 2022 r. po wyższych cenach niż w  poprzednim miesiącem skupowano pszenżyto, owies, żywiec wieprzowy, drób i mleko. Spadły natomiast ceny skupu pozostałych produktów rolnych. Na targowiskach po cenach niższych niż w sierpniu br. sprzedawano jedynie ziemniaki.


[1] Pszenica, żyto, żywiec wołowy, żywiec wieprzowy, drób, mleko krowie