Lokalne Partnerstwo ds. Wody w powiecie karkonoskim – wyjazd studyjny

W dniach 3-4.10.2022 r. odbędzie się wyjazd studyjny pn. „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie karkonoskim”. Do udziału w wyjeździe zachęcamy Partnerów LPW w powiecie karkonoskim, a także rolników i mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych tematyką zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi. Dwudniowy wyjazd obejmuje część warsztatową oraz terenową. Całość realizowana jest na terenie powiatu świdnickiego. Celem wyjazdu jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego. 

W programie wyjazdu m.in.:

  • Warsztaty obejmujące następującą tematykę:
    • Wybrane parametry meteorologiczne i hydrologiczne, a obieg wody w środowisku: charakterystyka termiki powietrza, zróżnicowanie opadów atmosferycznych, charakterystyka odpływu, ekstrema klimatyczne,
    • Źródła wody i metody szacowania jej strat: ewaporacja, transpiracja, podstawowe metody szacowania, rozkład czasowy i przestrzenny wielkości opadów, bilans wodny, metody pomiarowe obiegu wody w środowisku.
    • Retencja wodna: woda w glebie, pozytywne i negatywne skutki występowania wody, prognozowanie zasobów wodnych gleby.
  • Wyjazd terenowy „Innowacyjne rozwiązania hydrotechniczne na przykładzie Nadleśnictwa Świdnica”.

Kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres pzdr.zlotoryja@dodr.pl lub dostarczyć osobiście/pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Złotoryi; ul. Basztowa 12, 59-500 Złotoryja.
Liczba uczestników wyjazdu studyjnego jest ograniczona. 

Informacji udziela: Igor Wilczyński, tel. 76/ 878 35 42 
e-mail: igor.wilczynski@dodr.pl

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).


Igor Wilczyński DODR