Wielkie SER-wowanie, IV Targ Sera

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na IV edycję Wielkiego SER-wowania, czyli trzydniowego wydarzenia serowarskiego, zaplanowanego na 30 września – 2 października. W piątek 30 września do Wrocławia, na konferencję Wielkie SER-wowanie „Pielęgnowanie serów”, sobotę 1 października ‒ na szkolenie wyjazdowe dla serowarów, a w niedzielę, 2 października na Targ Sera we Wrocławiu, dostępny dla szerokiej publiczności, podczas którego będzie można spróbować i kupić sery kilkudziesięciu producentów. 

Wydarzenie wspiera rozwój serowarstwa na Dolnym Śląsku, podnosi poziom wiedzy i umiejętności dotyczących lokalnego przetwórstwa. Zachęca też do tworzenia partnerstw realizujących przedsięwzięcia w zakresie produkcji, promocji, certyfikacji i wprowadzania do obrotu regionalnej żywności wysokiej jakości. To także wymiana wiedzy, umiejętności oraz dobrych praktyk pomiędzy podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz wskazanie konsumentom bezpośredniego źródła sprzedaży produktów z gospodarstwa rolnego i małego przetwórstwa oraz innych usług i artykułów od rolników na stoiskach podczas Targu Sera.

Do udziału w szkoleniu i konferencji zapraszamy osoby związane zawodowo z wytwarzaniem serów i innych produktów w gospodarstwach rodzinnych lub te, które są zainteresowane rozwojem w tej branży. Grupą docelową targów są wszyscy zainteresowani tematyką lokalnie wytwarzanej żywności, rozwojem obszarów wiejskich i zakupem lokalnych produktów.

Informacji udziela: 
Agnieszka Krzeszewska, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
tel. 71 339 80 21 wew. 175 
Karty zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: agnieszka.krzeszewska@dodr.pl  

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (SIR).


Agnieszka Krzeszewska DODR