Lokalne Partnerstwo ds. Wody w powiecie strzelińskim – wyjazd studyjny

W dniach 22-23.09.2022 r. odbędzie się wyjazd studyjny pn. „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie strzelińskim”. Do udziału w wyjeździe zachęcamy Partnerów LPW w powiecie strzelińskim, a także rolników i mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych tematyką zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi. Dwudniowy wyjazd obejmuje część warsztatową oraz terenową. Całość realizowana jest na terenie powiatu wałbrzyskiego. Celem wyjazdu jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego. 

W programie wyjazdu m.in.:

 • Warsztaty obejmujące następującą tematykę:
  • Wybrane parametry meteorologiczne, a właściwości lokalnego klimatu: charakterystyka termiki powietrza, zróżnicowanie opadów atmosferycznych, ekstrema klimatyczne.
  • Podstawowe pojęcia związane z parowaniem terenowym, opadami atmosferycznymi i retencją wody: ewaporacja, transpiracja, podstawowe metody szacowania, rozkład czasowy i przestrzenny wielkości opadów, bilans wodny, retencja wody w krajobrazie.
  • Ocena inwestycji polepszających retencję wodną: woda w glebie, szacowanie możliwości retencyjnych, wykorzystywanie dostępnych narzędzi GIS.
  • Sposoby na zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwie domowym – wody opadowe i woda szara jako alternatywne źródła wody w gospodarstwie domowym.
    
 • Wyjazd terenowy: 
  • Mała retencja górska na przykładzie kompleksu stawów poprzemysłowych w Głuszycy.
  • Wykorzystanie wody pokopalnianej do celów spożywczych na przykładzie „Szybu Pokój” w Jedlinie Zdroju.

Kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres pzdr.olawa@dodr.pl lub dostarczyć osobiście/pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oławie; ul. 3 maja 1, 55-200 Oława.
Liczba uczestników wyjazdu studyjnego jest ograniczona. 

Informacji udziela: Małgorzata Wierzbicka, tel. 71 313 94 81,
e-mail: malgorzata.wierzbicka@dodr.pl 
 

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Małgorzata Wierzbicka, koordynator ds. LPW, DODR