Lokalne Partnerstwo ds. Wody w powiecie ząbkowickim – wyjazd studyjny


 

W dniach 19-20.09.2022 r. odbędzie się wyjazd studyjny pn. „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie ząbkowickim”. Do udziału w wyjeździe zachęcamy Partnerów LPW w powiecie ząbkowickim, a także rolników i mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych tematyką zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi. Dwudniowy wyjazd obejmuje część warsztatową oraz terenową, całość realizowana jest na terenie powiatu wałbrzyskiego. Celem wyjazdu jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego. 

W programie wyjazdu m.in.:

 1. Warsztaty obejmujące następującą tematykę:
  • Wybrane parametry meteorologiczne i hydrologiczne, a obieg wody w środowisku:
   • charakterystyka termiki powietrza,
   • zróżnicowanie opadów atmosferycznych,
   • charakterystyka odpływu,
   • ekstrema klimatyczne.
     
  • Źródła wody i metody szacowania jej strat:
   • ewaporacja, transpiracja, podstawowe metody szacowania,
   • rozkład czasowy i przestrzenny wielkości opadów,
   • bilans wodny,
   • metody pomiarowe obiegu wody w środowisku.
     
  • Retencja wodna:
   • woda w glebie,
   • pozytywne i negatywne skutki występowania wody,
   • prognozowanie zasobów wodnych gleby.
     
 2. Wyjazd terenowy do Nadleśnictwa Wałbrzych – „Innowacyjna gospodarka zasobami wodnymi na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych”.

 

Kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres pzdr.swidnica@dodr.pl lub dostarczyć osobiście/pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 25/27, 58-100 Świdnica.
Liczba uczestników wyjazdu studyjnego jest ograniczona. 

Informacji udziela: Bogdan Sucharski, tel. 607 307 618, 
e-mail: bogdan.sucharski@dodr.pl 


Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).


Bogdan Sucharski, koordynator ds. LPW, DODR