Relacja z wyjazdu studyjnego „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie świdnickim”

W dniach 22-23.08.2022 r. w Długopolu Zdroju odbył się wyjazd studyjny pn. „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie świdnickim”. Wzięło w nim udział 15 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie świdnickim, eksperci z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawiciele lokalnych samorządów, Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Wałbrzychu, biura powiatowego Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Świdnicy, doradztwa rolniczego oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu świdnickiego.

Pierwszego dnia odbyły się zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy mieli możliwość nabycia podstawowych umiejętności w zakresie danych przestrzennych i oprogramowania GIS, dowiedzieć się w jaki sposób tworzyć mapy zagospodarowania przestrzennego oraz jak dokonywać analiz hydrograficznych. Zajęcia prowadził dr inż. Paweł Dąbek z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Drugi dzień uczestnicy wyjazdu studyjnego spędzili w Nadleśnictwie Zdroje, gdzie mogli zapoznać się z efektami realizacji projektów, mających na celu rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach leśnych. Odwiedzili również Rezerwat „Torfowisko pod Zieleńcem”. Uczestników oprowadzał Piotr Mirek – specjalista ds. ochrony lasu w Nadleśnictwie Zdroje.

Celem wyjazdu studyjnego była wymiana wiedzy oraz doświadczeń związanych
z racjonalną gospodarką wodną i oszczędnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, a także wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej. Spotkanie sprzyjało utworzeniu sieci kontaktów między uczestnikami oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w zakresie racjonalnej gospodarki wodą na terenach rolniczych powiatu świdnickiego.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Bogdan Sucharski DODR