Relacja z wyjazdu studyjnego „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie trzebnickim”

W dniach 25-26 sierpnia 2022 r. na terenie powiatu oleśnickiego odbył się wyjazd studyjny „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie trzebnickim”. Wzięło w nim udział 15 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie trzebnickim, eksperci z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawiciele lokalnych samorządów, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Towarzystwa Przyrodniczego Ziemi Oleśnickiej, doradztwa rolniczego oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu trzebnickiego.

Celem wyjazdu studyjnego była wymiana wiedzy oraz doświadczeń związanych z racjonalną gospodarką wodną i oszczędnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, a także wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej. Spotkanie sprzyjało utworzeniu sieci kontaktów między uczestnikami oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w zakresie racjonalnej gospodarki wodą na terenach rolniczych powiatu trzebnickiego.

Pierwszego dnia odbyły się zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy mieli możliwość nabycia podstawowych umiejętności w zakresie danych przestrzennych i oprogramowania GIS, dowiedzieć się w jaki sposób tworzyć mapy zagospodarowania przestrzennego oraz jak dokonywać analiz hydrograficznych. Prowadzący zajęcia – dr inż. Paweł Dąbek z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił uczestnikom w jaki sposób korzystać z zasobów Geoportalu, jak odczytywać dane umieszczone na ortofotomapach oraz czym jest numeryczny model pokrycia terenu.

Drugi dzień uczestnicy wyjazdu studyjnego spędzili na terenie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska. Odwiedzili trzy leśnictwa – Grochowo, Zalesie i Gola Wielka. Pracownicy Nadleśnictwa zaprezentowali obiekty małej retencji, które zostały odtworzone w ramach projektów związanych z racjonalnym gospodarowaniem wodą w lasach. W leśnictwie Grochowo uczestnicy mogli zobaczyć staw przy Polanie Grochowskiej oraz staw za Polaną Grochowską, w leśnictwie Zalesie – staw Długi oraz staw Złotowskie Młyny, a w leśnictwie Gola Wielka – staw w Goszczu, staw Nowy, staw Skrzypowy, staw Kasztanowy, staw przy Piaskowym Moście, staw przy Moście Piecha Dolny, staw przy Moście Piecha Górny, staw Tartaczek, oraz staw Suchy.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).