Sytuacja w rolnictwie

Sytuacja w rolnictwie dolnośląskim na dzień 14.03.2024 r.

Marzec to miesiąc, w którym rolnicy przygotowują pola do wysiewu zbóż jarych. Jest to czas zasilania ozimin pierwszą dawką azotu. Prace w polu utrudniały duże zastoiska wodne oraz lokalne podtopienia. Stan plantacji ozimych był dobry. 

Na plantacjach zbóż wystąpiły – zgorzel siewek, mączniak prawdziwy, septorioza i rdza brunatna. Plantacje rzepaku w regionie dobrze przezimowały, w połowie marca znajdowały się w fazie 8-12 liści. W niektórych miejscach naszego województwa rzepak wymarzł i plantacje zostały już zaorane. Lokalnie na rzepaku odnotowano występowanie chowacza czterozębnego. Rośliny sadownicze znajdowały się w fazie spoczynku zimowego, jednak w sadach powoli widać już przygotowania do nadchodzącego sezonu. W niektórych miejscach naszego województwa w marcu rozpoczęto już prace porządkowe, cięcia i prace pielęgnacyjne.

Mniej w skupie

Marzec przyniósł niższe ceny surowców w punktach skupu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca, ceny zbóż były niższe o około 2-8%. W stosunku do 2023 roku stawka zmalała o około 19-31%. Rzepak był nieco droższy niż miesiąc wcześniej. Średnie ceny w lutym kształtowały się na poziomie 180,80 zł/dt, natomiast średnia cena rzepaku w marcu wynosiła 182,99 zł/dt. Było to o jedną czwartą mniej niż w 2022 roku.

Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej w marcu wynosiła 74,04 zł/dt i była niższa o około 8%. Maksymalną ceną w skupach jaką można było otrzymać to 85,60 zł/dt. W ubiegłym roku za ten surowiec otrzymalibyśmy 116,10 zł/dt. W ubiegłym miesiącu za pszenice paszową płacono 80,25 zł/dt, natomiast średnio – 66,66 zł/dt. Kwota ta jest niższa o 7% w stosunku do ceny z poprzedniego miesiąca. 

Pszenica, jęczmień, kukurydza

W ubiegłym roku za pszenicę paszową można było uzyskać 108,00 zł/dt. W przypadku jęczmienia paszowego odnotowano 8% spadek ceny w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W marcu maksymalna kwota, którą można było uzyskać za decytonę wynosiła 68,00 zł/dt. Jęczmień paszowy skupowano średnio po 60,03 zł/dt. W stosunku do ubiegłego roku cena zmalała o około 38%. Cena kukurydzy na ziarno, w zależności od stopnia wilgotności wynosiła od 45,00 do 74,79 zł/dt. W zeszłym miesiącu ceny te mieściły się w przedziale 44,00 do 79,95 zł/dt. W ubiegłym roku, w tym samym okresie czasu cena skupu wynosiła od 80,00 do 117,00 zł/dt.

Żywiec bez zmian

Cena tuczników w marcu to średnio 7,66 zł/kg (to więcej o 28 groszy niż w lutym) i mniej o 38 groszy niż rok temu. Młode bydło opasowe było skupowane w marcu średnio po 12,05 zł/kg, maksymalnie można było uzyskać 15 zł/kg. W porównaniu z ubiegłym rokiem cena ta wzrosła o 1%.

W marcu producentom mleka płacono w skupie od 2,03 do 2,70 zł/l. Średnia cena skupu to 2,02 zł/l. Cena ta jest bardzo zbliżona do tej z ubiegłego miesiąca, w lutym za litr mleka oferowano 2,03 złote. Cena mleka, płacona przez odbiorców indywidualnych to maksymalnie 5,00 zł/l, średnio – 3,54 zł/l.

Nawozowe spadki

W ciągu miesiąca oraz roku średnie ceny analizowanych nawozów mineralnych uległy spadkowi.

Średnie ceny nawozów w marcu wynosiły :

  • mocznik 46% N – 227,14 zł/dt (cena niższa o 28% w stosunku do ceny zeszłorocznej),
  • polifoska 8 – 315,57 złdt (cena niższa o 34% w stosunku do ceny zeszłorocznej),
  • saletra amonowa – 193,25 zł/dt (cena niższa o 40% w stosunku do ceny zeszłorocznej).

W sprzedaży pojawił się materiał siewny. Ceny mieszczą się w przedziałach : 

  • jęczmień jary 200,00-335,00 zł/dt,
  • pszenica jara 225,00-350,00 zł/dt,
  • pszenżyto jara 230,00-310,00 zł/dt,
  • żyto jare 250,00-310,00 zł/dt,
  • owies 210,00-349,00 zł/dt.

Źródła: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Marta Węglorz DODR, EiZGR