Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Podsumowanie konkursu „Najciekawsza kronika Kół Gospodyń Wiejskich 2010”

Po raz pierwszy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zorganizowali konkurs na „Najciekawszą kronikę Kół Gospodyń Wiejskich 2010”. Podsumowanie konkursu odbyło się 30 września 2010r. podczas VI Dolnośląskiego Forum Kobiet. Uroczystego otwarcia dokonała Urszula Solińska – Marek Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Bogusław Wijatyk Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem konkursu było popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez KGW, kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych członkiń Kół. Podsumowaniu towarzyszyła wystawa połączona z degustacją produktów regionalnych i tradycyjnych oraz wystawa rękodzielnicza.
Do konkursu zostało zgłoszonych 26 Kół. Wojewódzka Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę wartość poznawczą i dokumentacyjną, atrakcyjność merytoryczną, estetykę oraz aktywność i osiągnięcia Kół, dokonała oceny wszystkich zgłoszonych kronik i wyłoniła laureatów:
I nagroda dla KGW Stanowice
II nagroda dla KGW Lutomia Dolna
III nagroda dla KGW Kalno
wyróżnienie dla KGW Biskupice Oławskie

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, natomiast laureaci zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi. Dyplomy i nagrody wręczyła Urszula Solińska-Marek Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Jacek Kaszuba Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 09.07.2013