Partnerzy KSOW+

Ważną częścią  Sieci KSOW+ są jej partnerzy, czyli podmioty aktywnie działające na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym wdrażające innowacje lub opracowujące innowacyjne rozwiązania.

Partnerzy angażują się w działalność Sieci na różne sposoby, m.in. poprzez:

  1. udział w pracach Komitetu Sterującego, grup tematycznych, grup i zespołów roboczych i innych ciał  opiniodawczo-doradczych funkcjonujących zarówno w ramach krajowej Sieci, jak i Europejskiej Sieci WPR;
  2. konsultacje i ankiety dotyczące dokumentów programowych, PS WPR oraz innych działań prowadzonych na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich;
  3. zgłaszanie propozycji kierunków tematycznych, na które Sieć powinna położyć szczególny nacisk w najbliższej przyszłości;
  4. współudział w projektach realizowanych przez jednostki wsparcia Sieci;
  5. udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych organizowanych przez Sieć.

Aktualną listę partnerów można znaleźć w bazie partnerów KSOW+.

Partnerem KSOW+ może zostać w szczególności instytucja publiczna, podmiot gospodarczy i społeczny, podmiot reprezentujący społeczeństwo obywatelskie oraz osoba fizyczna (np. rolnik). Jedynym warunkiem jest zaangażowanie w szeroko rozumiany rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich i chęć aktywnej współpracy z Siecią. Jeżeli chcesz dołączyć, wypełnij formularz zgłoszeniowy.


 

źródło: www.ksowplus.pl
Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+