Zmiany w naborze wniosków o pomoc dla producentów pszenicy lub kukurydzy

Te zmiany to wydłużony nabór, wyższe stawki oraz dopłaty także do gryki. Trwa nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

W związku z nowelizacją przepisów w ramach trwającego naboru:

 • o pomoc, poza producentami pszenicy lub kukurydzy, mogą ubiegać się producenci gryki,
 • termin przyjmowania wniosków został wydłużony do 30 czerwca, 
 • wsparciem może być objęta większa powierzchnia upraw – 300 ha (wcześniej 50 ha),
 • wzrosły stawki pomocy.

Bez zmian pozostaje przedział czasowy, w którym pszenica, kukurydza lub gryka zostały sprzedane: ten okres to 1 grudnia 2022 r. –  14 kwietnia 2023 r. Nabywca musi być uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż. Może to być także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Sprzedaż należy udokumentować fakturami VAT lub ich duplikatami.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć:

 • iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, kukurydzy lub gryki, do której producent rolny otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 r., jednak nie więcej niż 300 ha łącznie,
 • iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw. Powierzchnię tę oblicza się jako iloraz liczby ton pszenicy, kukurydzy lub gryki wynikającej z załączonych faktur i współczynnika:
  • 5,5 – w przypadku pszenicy,
  • 7 – w przypadku kukurydzy,
  • 1,6 – w przypadku gryki.

Stawki pomocy na Dolnym Śląsku wynoszą:

 • 1100 zł/ha upraw pszenicy (wcześniej 495 zł /ha),
 • 1400 zł/ha upraw kukurydzy (wcześniej 630 zł /ha),
 • 700 zł/ ha upraw gryki.

W przypadku ubiegania się o pomoc przez rolne spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie rolników należy wiedzieć o wymogu przejścia przez te organizacje specjalnego badania, o którym mówi art. 91 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze, w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie. Natomiast limit dofinansowania obliczany jest jako iloczyn 300 ha oraz liczby rolników należących do spółdzielni.

Dokumenty można składać w biurach powiatowych ARiMR. Można to zrobić:

 • bezpośrednio w kancelarii,
 • przez platformę ePUAP,
 • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl,
 • rejestrowaną przesyłką pocztową.

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o taką pomoc – a jest ich ponad 34 tys. – w  związku z nowelizacją przepisów będą mogli złożyć zmiany do wniosków. Dokumenty zostaną opublikowane wkrótce.

Rozporządzenie Rady Ministrów, które zmienia zasady przyznawania tego wsparcia, weszło w życie 24 maja. Wprowadzone zmiany wymagają zgody Komisji Europejskiej.

ARiMR