XXXIX Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego w Świdnicy

W sobotę 18 maja, na placu przed siedzibą Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego pojawiły się stoiska wystawców z Dolnego Śląska. Wśród nich byli właściciele zagród edukacyjnych, producenci regionalnej żywności oraz rękodzieła, pszczelarze, gospodarstwo z ozdobnymi kurami, roślinami ozdobnymi, a także producenci środków do produkcji rolniczej i instytucje rolnicze.

Już po raz trzydziesty dziewiąty doradcy zorganizowali wydarzenie, służące nawiązywaniu kontaktów między rolnikami, producentami i handlowcami z branży rolniczej oraz przedstawicielami instytucji około rolniczych.

Rozpoczynając Dni Otwarte, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki mówił o dolnośląskim rolnictwie, o potrzebie innowacyjnych rozwiązań, a także o tym, że gospodarstwa rolne, aby funkcjonować, potrzebują dodatkowych źródeł dochodu. Nawiązał także do zmian związanych z podniesieniem środków finansowych jakie zostały wprowadzone w PROW 2014-2020.

Miód, turyści, edukacja

W punktach informacyjno-promocyjnych uczestnicy Dni Doradztwa mogli uzyskać informacje m.in. na temat technologii produkcji, rozwoju obszarów wiejskich, możliwości uzyskania wsparcia z unijnych środków pomocowych, odnawialnych źródeł energii, środków do produkcji rolniczej, oferty doradztwa rolniczego, a także poznać wiejskie produkty regionalne, ofertę dolnośląskich gospodarstw agroturystycznych czy zagród edukacyjnych.

Impreza pokazała, jak ważna jest współpraca doradców z uczelniami i instytucjami rolniczymi, takimi jak Inspektorat Weterynarii, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Dolnośląską Izbą Rolniczą, Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą we Wrocławiu, Państwową Inspekcją Sanitarną, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego czy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kształtowaniu wizerunku dolnośląskich gospodarstw rolnych i krajobrazu rolniczego ale i wspólnym działaniu na rzecz klienta ‒ rolnika.

Dwie części

Program wydarzenia składał się z dwóch części ‒ wystawienniczej, służącej promocji firm i instytucji rolniczych oraz merytorycznej w postaci seminarium na temat rolnictwa zaangażowanego społecznie jako innowacyjnej formy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Na Dniach Otwartych Doradztwa Rolniczego nie zabrakło zaproszonych gości ‒ Posła na Sejm RP Wojciecha Murdzka, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Marcina Gwoździa, Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR we Wrocławiu Magdaleny Salińskiej, Zastępców Dyrektora OT KOWR we Wrocławiu ‒ Urszuli Ganczarek i Artura Mackiewicza, Członka Zarządu Dolnośląskiej Zielonej Doliny DOZEDO Dariusza Jagieły, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdnicy Andrzeja Bielarczyka, Kierownika Biura Terenowego KRUS w Wałbrzychu Beaty Muchy, Kierownika Biura Terenowego KRUS w Świdnicy Urszuli Dembińskiej, Przewodniczącego Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Mariana Dembińskiego, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Eugeniusza Chrzana oraz Wójta gminy Marcinowice Stanisława Lenia.

Rolnik przedsiębiorczy i mistrz wiedzy

Na stoisku dla najmłodszych można było wziąć udział w rysunkowym rolniczym konkursie z nagrodami i skorzystać z atrakcji oferowanych przez animatorów w kąciku dla dzieci. Każdy uczestnik konkursu wychodził z nagrodą lub upominkiem. Na scenie przeprowadzono konkursy „Mistrz wiedzy rolniczej” oraz „Rolnik przedsiębiorczy”, podczas których rolnicy odpowiadali na pytania sprawdzające ich wiedzę o rolnictwie i przedsiębiorczości wiejskiej.

Fundatorami nagród byli  Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno Spożywczego, właścicielka Zagrody Edukacyjnej Malwina Pasternak oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

W przerwach występowały zespoły folklorystyczne Listek Koniczyny z Mietkowa oraz Jordanki z Jordanowa Śląskiego.

XXXIX Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego w Świdnicy zostały objęte honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej,  Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka,  Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Posła na Sejm RP Michała Dworczyka,  Senatora RP Aleksandra Szweda, Posła na Sejm RP – Ireneusza Zyski,  Posła na Sejm RP – Wojciecha Murdzka,  Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Prof. dr hab. Inż. Tadeusza Trziszki oraz Prezesa ARiMR Marii Fajger.

Katarzyna Cymbała DODR