Wyjazd studyjny Dobre praktyki wiejskiej przedsiębiorczości

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza w terminie 3-6 lipca na czterodniowy wyjazd studyjny „Dobre praktyki wiejskiej przedsiębiorczości”, do zagród edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego. Wezmą w nim udział mieszkańcy obszarów wiejskich, rolnicy, doradcy rolniczy oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój obszarów Dolnego Śląska.
Jest to wyjazd dla 25 osób, pokazujący dobre praktyki wiejskiej przedsiębiorczości w postaci zagród edukacyjnych. Zagrody, które odwiedzą uczestnicy są zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Cel wyjazdu to zdobycie i ugruntowanie wiedzy, czerpanie pomysłów i inspiracji, wymiana kontaktów, ale także udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w zagrodach i praktyczne poznawanie specyfiki takich usług. Wyjazd będzie również okazją do przedstawienia innowacyjnych rozwiązań, które mogą usprawnić tworzenie i funkcjonowanie sieci kontaktów. 

Nabór uzupełniający trwa do 8 czerwca 2023 r. 

Informacji udziela: 
Agnieszka Kowalczuk-Misek
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
email: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl 
tel. 609 657 199

Projekt opracowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego. 

Agnieszka Kowalczuk-Misek, Dział ROW