Wnioski o dopłaty bezpośrednie w 2023 r. – terminy i zasady

Na obrazku znajduje się informacja o ruszającym naborze o płatności obszarowe i bezpośrednie

Od 15 marca można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR za 2023 rok. Jest to pierwszy nabór wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Szczególnie zachęcamy wszystkich rolników do wnioskowania o ekoschematy.

Zapraszamy do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, gdzie doradcy bezpłatnie, w ramach porady doradczej pomogą w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe, za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a także w doborze ekoschematów do specyfiki gospodarstwa rolnego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek, tak jak w ubiegłych latach, należy złożyć się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), wyłącznie w postaci elektronicznej – za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Dostęp do aplikacji odbywa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnej na stronie: www.gov.pl/web/arimr.

O jakie wsparcie można zawnioskować?

W aplikacji eWniosekPlus będzie można zawnioskować o przyznanie:

 • interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów powierzchniowych i dobrostanu zwierząt,
 • przejściowego wsparcia krajowego,
 • interwencji w ramach II filara WPR, tj.: interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ekologicznej, płatności ONW oraz interwencji leśnych i zadrzewieniowych,
 • płatności obszarowych kontynuowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i premii zalesieniowych).

Ekoschematy

Szczególnie zachęcamy wszystkich rolników do wnioskowania o ekoschematy. Ekoschematy to nowy, prośrodowiskowy element płatności bezpośrednich. Zostały tak zaprojektowane, żeby promować praktyki, które przekładają się na dochody rolnicze poprzez zwiększenie żyzności gleby, racjonalne nawożenie, poprawę jakości plonów. W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wprowadzono łącznie 5 ekoschematów powierzchniowych oraz ekoschemat dobrostan zwierząt.

Do ekoschematów powierzchniowych zaliczamy:

 • płatności do obszarów z roślinami miododajnymi,
 • płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi – 8 praktyk:
 1. ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt,
 2. międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe,
 3. opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem,
 4. zróżnicowana struktura upraw,
 5. wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji,
 6. stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo,
 7. uproszczone systemy uprawy,
 8. wymieszanie słomy z glebą,
 • płatności do retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych,
 • płatności do integrowanej produkcji roślin,
 • płatności do biologicznej ochrony upraw.

Warto wiedzieć, że:

 • Podstawowy termin składania wniosków upłynie 15 maja 2023 r.
 • Kto złoży wniosek po tym terminie – jednak nie później niż do 9 czerwca 2023 r. – musi pamiętać, że należne płatności będą mu pomniejszone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.
 • Podstawowy termin na wprowadzenie zmian we wniosku upłynie 31 maja 2023 r.
 • Zmiany wniosku o przyznanie płatności można dokonać również w terminie do dnia 15 września 2023 r, w przypadku gdy Agencja poinformuje beneficjenta o nieprawidłowościach wykrytych w ramach kontroli administracyjnych lub systemu monitorowania obszarów.
 • Ponieważ w tym roku po raz pierwszy kampania przyjmowania wniosków będzie przebiegała wg nowych zasad, wynikających z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ośrodki doradztwa rolniczego oraz biura powiatowe ARiMR będą pomagać rolnikom w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności na rok 2023.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania w 2023 r. wsparcia znajdują się na stronie MRiRW www.gov.pl/web/rolnictwo/ekoschematy3.

Źródło: MRiRW