Spotkanie Zespołu tematycznego związanego z serowarstwem. Dojrzeć do serowarstwa

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu organizuje spotkanie po wyjeździe studyjnym ,,Dojrzeć do serowarstwa” w ramach Zespołu tematycznego związanego z serowarstwem przy współpracy Stowarzyszenia Serowarów Farmerskich i Zagrodowych.

Spotkanie odbędzie się 27.08.2021 r. na terenie obiektu hotelowego Agro przy ul. Zwycięskiej 4. Podczas wydarzenia będą poruszane tematy związane z przetwórstwem mleka i produkcją serów.

Informacji udziela: specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Agnieszka Krzeszewska, tel. 71 339 80 21 wew. 175, e-mail: agnieszka.krzeszewska@dodr.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszenia.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (SIR).