Patron doradców

Koniec roku jubileuszowego 100-lecia doradztwa rolniczego na ziemiach polskich zbiegł się z zatwierdzeniem przez Watykan wyboru św. Izydora Oracza na patrona Doradców Rolniczych w Polsce”.  

Św. Izydor Oracz jest patronem rolników, osób ciężko pracujących, orędownikiem w czasie suszy, opiekunem zwierząt domowych oraz patronem osób opiekujących się zwierzętami. Dzień św. Izydora jest obchodzony jest 15 maja.