Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej 2012 - ogłoszenie konkursu

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zapraszają do udziału w ósmej edycji Wojewódzkiego Konkursu „Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej”, w ramach Krajowego Konkursu „Kryształowej Koniczyny”. Kartę zgłoszeniową do konkursu należy przesłać do DODR we Wrocławiu do 30 marca, a informacje o kandydacie do 30 kwietnia 2012 roku.
Celem konkursu jest wyróżnienie ludzi działających na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich, uhonorowanie pracy wolontariuszy i zwrócenie uwagi na znaczenie działań edukacyjnych w środowisku wiejskim, na rzecz jego integracji, aktywizacji i rozwoju. Jury wybierze lidera wiejskiego, który będzie reprezentować Dolny Śląsk w Krajowym Konkursie Kryształowej Koniczyny.
O tytuł Najaktywniejszego Lidera mogą się ubiegać wolontariusze pracujący z dziećmi i młodzieżą na obszarach wiejskich, doradcy, nauczyciele szkól rolniczych i wiejskich szkół, pracownicy i członkowie lokalnych samorządów na terenach obszarów wiejskich, członkowie organizacji i same organizacje pozarządowe, a także pracownicy naukowi instytutów, jednostek badawczych i uczelni.

Informacji na temat konkursu udziela Ewa Wróbel, Dział Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
e-mail: ewa.wrobel@dodr.pl
tel. 71 339 80 21/22 w 170, faks 71 339 79 12