Lokalne Partnerstwo ds. Wody w powiecie wałbrzyskim – wyjazd studyjny 27-28.10.2022 r.

koń pijący wodę ze zbiornika wodnego w lesie

W dniach 27-28.10.2022 r. odbędzie się wyjazd studyjny pn. „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie wałbrzyskim”. Do udziału w wyjeździe zachęcamy Partnerów LPW w powiecie wałbrzyskim, a także rolników i mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych tematyką zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi. Dwudniowy wyjazd obejmuje część warsztatową oraz terenową, całość realizowana jest na terenie powiatu ząbkowickiego. Celem wyjazdu jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego. 

W programie wyjazdu m.in.:
Warsztaty komputerowe obejmujące następującą tematykę:

  • podstawowe umiejętności w zakresie danych przestrzennych i oprogramowania GIS,
  • wizualizacja map topograficznych z zasobów Geoportalu,
  • analizy zagospodarowania terenu,
  • tworzenie map zagospodarowania przestrzennego,
  • praca z danymi hydrograficznymi – cieki i zlewnie,
  • analizy hydrograficzne: identyfikacja linii spływu, obszarów bezodpływowych, wyznaczanie zlewni, 

a także wyjazd terenowy „Mała retencja w Lasach Państwowych na przykładzie Nadleśnictwa Henryków”.

Kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres pzdr.swidnica@dodr.pl lub dostarczyć osobiście/pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 25/27, 58-100 Świdnica. Liczba uczestników wyjazdu studyjnego jest ograniczona. 

Informacji udziela: Bogdan Sucharski, tel. 607 307 618, 
e-mail: bogdan.sucharski@dodr.pl 


Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Bogdan Sucharski, DODR