Lokalne Partnerstwo ds. Wody w powiecie legnickim – wyjazd studyjny 17-18.11.2022 r.

W dniach 17-18.11.2022 r. odbędzie się wyjazd studyjny pn. „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie legnickim”. Do udziału w wyjeździe zachęcamy Partnerów LPW w powiecie legnickim, a także rolników i mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych tematyką zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi. Dwudniowy wyjazd obejmuje część warsztatową oraz terenową. Całość realizowana jest na terenie powiatu głogowskiego. Celem wyjazdu jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego.

W programie wyjazdu m.in.:

  • Warsztaty obejmujące następującą tematykę:
    • Wybrane parametry meteorologiczne, a właściwości lokalnego klimatu: charakterystyka termiki powietrza, zróżnicowanie opadów atmosferycznych, ekstrema klimatyczne,
    • Podstawowe pojęcia związane z parowaniem terenowym, opadami atmosferycznymi i retencją wody: ewaporacja, transpiracja, podstawowe metody szacowania, rozkład czasowy i przestrzenny wielkości opadów, bilans wodny, retencja wody w krajobrazie.
    • Ocena inwestycji polepszających retencję wodną: woda w glebie, szacowanie możliwości retencyjnych, wykorzystywanie dostępnych narzędzi GIS.
    • Sposoby na zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwie domowym – wody opadowe i woda szara jako alternatywne źródła wody w gospodarstwie domowym. 
  • Wyjazd terenowy „Innowacyjne rozwiązania hydrotechniczne na przykładzie Nadleśnictwa Głogów”.

Kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres pzdr.zlotoryja@dodr.pl lub dostarczyć osobiście/pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Złotoryi; ul. Basztowa 12, 59-500 Złotoryja.
Liczba uczestników wyjazdu studyjnego jest ograniczona. 

Informacji udziela: Igor Wilczyński, tel. 76/ 878 35 42 
e-mail: igor.wilczynski@dodr.pl

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Igor Wilczyński DODR