Lokalne Partnerstwo ds. Wody w powiecie kamiennogórskim – wyjazd studyjny 22-23.11.2022 r.

Górski potok przepływający przez las

W dniach 22-23.11.2022 r. odbędzie się wyjazd studyjny pn. „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie kamiennogórskim”. Do udziału w wyjeździe zachęcamy Partnerów LPW w powiecie kamiennogórskim, a także rolników i mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych tematyką zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi. Dwudniowy wyjazd obejmuje część warsztatową oraz terenową, całość realizowana jest na terenie powiatu świdnickiego. Celem wyjazdu jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego.

W programie wyjazdu m.in.:

  1. Część warsztatowa

Wybrane parametry meteorologiczne, a właściwości lokalnego klimatu:

  • charakterystyka termiki powietrza,
  • zróżnicowanie opadów atmosferycznych,
  • ekstrema klimatyczne.

Podstawowe pojęcia związane z parowaniem terenowym, opadami atmosferycznymi i retencją wody:

  • ewaporacja, transpiracja, podstawowe metody szacowania,
  • rozkład czasowy i przestrzenny wielkości opadów – bilans wodny,
  • retencja wody w krajobrazie.

Ocena inwestycji polepszających retencję wodną:

  • woda w glebie,
  • szacowanie możliwości retencyjnych.

Sposoby na zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwie domowym – wody opadowe i woda szara jako alternatywne źródła wody w gospodarstwie domowym. 

  1. Wyjazd terenowy

„Racjonalna gospodarka wodna na przykładzie zbiorników zarządzanych przez PGW Wody Polskie oraz Spółkę Wodną w Strzegomiu (zbiorniki Książańskiego Parku Krajobrazowego)”

Kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres pzdr.swidnica@dodr.pl lub dostarczyć osobiście/pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 25/27, 58-100 Świdnica. Liczba uczestników wyjazdu studyjnego jest ograniczona. 

Informacji udziela: Bogdan Sucharski, tel. 607 307 618, 
e-mail: bogdan.sucharski@dodr.pl 

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Bogdan Sucharski, DODR